Cofrestru eich busnes â CITB

O dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, rhaid i bob cyflogwr yn y diwydiant adeiladu gofrestru â CITB ac anfon Ffurflen Lefi. Mae hyn yn ein helpu i asesu faint o lefi y dylech ei dalu ac mae'n eich galluogi i gael grantiau ar gyfer hyfforddiant.

Os oes gennych rif cofrestru saith digid CITB yn barod, nid oes angen i chi gofrestru.

Pam cofrestru?

Sut mae'r lefi'n helpu'r diwydiant a beth a gewch ar ôl cofrestru.

Sut y gallwch gofrestru

Pan fyddwch yn siŵr bod eich busnes yn cael ei ystyried yn gyflogwr yn y diwydiant adeiladu, gallwch gofrestru ar-lein.

Cofrestru eich busnes ar-lein

Edrychwch i weld p'un a ydych yn cael eich ystyried yn gyflogwr adeiladu

Gweithgareddau nad ydynt yn adeiladu

Byddwch fel arfer yn cael ateb gennym o fewn pythefnos i gadarnhau eich bod wedi cofrestru neu i ofyn am fwy o wybodaeth.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael rhif cofrestru saith digid unigryw gan CITB. Cadwch y rhif hwn yn ddiogel oherwydd bydd ei angen arnoch pan fyddwch yn cwblhau eich Ffurflen Lefi ac yn hawlio grant.

Hawlio grantiau ar ôl i chi gofrestru

Cyn i chi allu dechrau hawlio grantiau, bydd angen i chi anfon Ffurflen Lefi.

Weithiau, gall gymryd dros flwyddyn ar ôl i chi cofrestru cyn i chi allu hawlio grantiau.

Mae'r dyddiad y byddwch yn cofrestru hefyd yn effeithio ar hyd yr hyfforddiant y gallwch hawlio grant ar ei gyfer.

Os gwnaethoch gofrestru cyn 1 Ebrill 2016, gallwch hawlio grantiau ar gyfer:

  • prentisiaethau a ddechreuodd ar 1 Awst 2014 neu'n hwyrach
  • mathau eraill o hyfforddiant a ddechreuodd ar 1 Awst 2016 neu'n hwyrach. 

Os gwnaethoch gofrestru ar neu ar ôl 1 Ebrill 2016, gallwch hawlio grantiau ar gyfer:

  • prentisiaethau a ddechreuodd ar 1 Awst 2015 neu'n hwyrach
  • mathau eraill o hyfforddiant sy'n dechrau ar 1 Awst 2017 neu'n hwyrach.

Cymorth i gofrestru

Os hoffech gael cymorth i gofrestru, gallwch wneud y canlynol:

  • gofyn cwestiwn i ni gan ddefnyddio'r blwch sgwrsio byw ar waelod y sgrin
  • cysylltu â'n tîm lefi yn levyregistrationteam@citb.co.uk neu ffonio 0300 456 7848.
Web design by S8080