Cyfraddau lefi cyfredol

Mae faint o lefi y byddwch yn ei dalu yn seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflog (faint rydych yn ei dalu i'ch staff mewn blwyddyn).

At ddibenion y lefi sy'n ddyledus yn 2017, mae staff yn cynnwys gweithwyr Talu Wrth Ennill (PAYE) ac isgontractwyr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) rydych yn didynnu treth CIS ganddynt.

Y cyfraddau yw:

Nid yw'r lefi'n cael ei gymhwyso ar gyfer isgontractwyr nad ydych yn didynnu treth CIS ganddynt.

Byddwch wedi derbyn asesiad lefi ar gyfer y Ffurflen Lefi 2017 yng ngwanwyn 2018.

Ffurflen Lefi 2018

Asesir eich Ffurflen Lefi 2018 ar y cyfraddau uchod hefyd. Byddwch yn derbyn eich asesiad ar gyfer y Ffurflen Lefi hon yng ngwanwyn 2019.

Eithriad i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog yn llai na £80,000, ni fydd angen i chi dalu'r lefi. Yr eithriad lefi i fusnesau bach yw'r enw ar hyn.

Bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Lefi o hyd, hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu'r lefi, mae'n ofyniad statudol

Lefi gostyngol i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog rhwng £80,000 a £399,999 (PAYE a CIS Net), gallwch gael gostyngiad o 50 y cant ar eich lefi. Y lefi gostyngol i fusnesau bach yw'r enw ar hyn.

Web design by S8080