Rydych chi yma:

Talu'r lefi

Ar ôl i chi gwblhau eich Ffurflen Lefi CITB a chael eich Hysbysiad Asesiad Lefi sy'n esbonio faint o lefi mae angen i chi ei dalu, gallwch drefnu eich taliad lefi.

Pryd i dalu

Bydd angen i chi dalu'r lefi, neu drefnu debyd uniongyrchol er mwyn talu mewn rhandaliadau, o fewn 30 diwrnod i dderbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi. Byddwn yn anfon eich asesiad atoch yn ystod gwanwyn 2018.

I dderbyn taliadau grant, bydd angen i chi fod wedi talu eich Lefi’n llawn, neu wedi gwneud trefniadau Debyd Uniongyrchol priodol i’w dalu.

Dulliau talu

Mae dwy ffordd bosibl o dalu'r lefi:

 • drwy ddebyd uniongyrchol mewn hyd at 10 rhandaliad misol di-log. Mae'r gwasanaeth hwn yn eich helpu i rannu'r taliadau dros flwyddyn ac mae'n hawdd i'w drefnu.
 • yn llawn mewn un cyfandaliad.

Sut i drefnu eich debyd uniongyrchol

 1. Lawrlwythwch y ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol (PDF 26.06 KB)
 2. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd drwy'r post i:
  CITB
  Levy & Grant Customer Services
  Bircham Newton
  King's Lynn
  Norfolk, PE31 6RH
 3. O leiaf 10 diwrnod cyn i'r taliad cyntaf fod yn ddyledus, byddwn yn anfon dogfen atoch sy'n esbonio faint o lefi sy'n ddyledus gennych ac yn nodi dyddiad a swm pob rhandaliad. Enw'r ddogfen yw'r Hysbysiad Asesiad Lefi a'r Hysbysiad Debyd Uniongyrchol Ymlaen Llaw Cyfunol.
 4. Bydd y taliadau'n gadael eich cyfrif banc yn awtomatig bob mis – ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth arall.

Cyn belled â'ch bod yn cyflwyno eich Ffurflen Lefi ar amser bob blwyddyn ac nad ydych yn canslo eich debyd uniongyrchol, bydd y taliadau'n parhau i gael eu gwneud o un flwyddyn i'r llall.

Help a chyngor

Os bydd angen help arnoch i drefnu eich taliad lefi, ffoniwch ni ar 0344 994 4455.

Web design by S8080