Rydych chi yma:

Talu'r lefi

Ar ôl i chi gwblhau eich Ffurflen Lefi CITB a chael eich Hysbysiad Asesiad Lefi sy'n esbonio faint o lefi mae angen i chi ei dalu, gallwch drefnu eich taliad lefi.

Pryd i dalu

Bydd angen i chi dalu'r lefi, neu drefnu debyd uniongyrchol er mwyn talu mewn rhandaliadau, o fewn 30 diwrnod i dderbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi. Byddwn yn anfon eich asesiad atoch yn ystod gwanwyn 2017.

Os na fyddwch wedi trefnu eich taliad lefi erbyn 31 Gorffennaf 2017, bydd grantiau'n cael eu hatal nes eich bod wedi gwneud hynny.

Dulliau talu

Mae dwy ffordd bosibl o dalu'r lefi:

 • drwy ddebyd uniongyrchol mewn hyd at 10 rhandaliad misol di-log. Mae'r gwasanaeth hwn yn eich helpu i rannu'r taliadau dros flwyddyn ac mae'n hawdd i'w drefnu.
 • yn llawn mewn un cyfandaliad.

Sut i drefnu eich debyd uniongyrchol

 1. Lawrlwythwch y ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol (PDF 26.06 KB)
 2. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd drwy'r post i:
  CITB
  Levy & Grant Customer Services
  Bircham Newton
  King's Lynn
  Norfolk, PE31 6RH
 3. O leiaf 10 diwrnod cyn i'r taliad cyntaf fod yn ddyledus, byddwn yn anfon dogfen atoch sy'n esbonio faint o lefi sy'n ddyledus gennych ac yn nodi dyddiad a swm pob rhandaliad. Enw'r ddogfen yw'r Hysbysiad Asesiad Lefi a'r Hysbysiad Debyd Uniongyrchol Ymlaen Llaw Cyfunol.
 4. Bydd y taliadau'n gadael eich cyfrif banc yn awtomatig bob mis – ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth arall.

Cyn belled â'ch bod yn cyflwyno eich Ffurflen Lefi ar amser bob blwyddyn ac nad ydych yn canslo eich debyd uniongyrchol, bydd y taliadau'n parhau i gael eu gwneud o un flwyddyn i'r llall.

Help a chyngor

Os bydd angen help arnoch i drefnu eich taliad lefi, ffoniwch ni ar 0344 994 4455.

Web design by S8080