Gweithdai a sesiynau un-i-un CITB

Mae’r sesiynau hyn yn gyfle da i gyfarfod a siarad ag eich Cynghorydd CITB yn ogystal â chyfle i ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch hyfforddiant, grantiau a chyllid.

Cymru

14eg Medi 2017 / 14th September 2017

Bwciwch yma/ Register here

Advisor (s)/ Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Owen Stacey
Type of event: Math y digwyddiad: Grants & funding workshop/ Gweithdy Grantiau a Chyllid
Time/ Amser: 09:00 - 11:00
Location/ Lleoliad: 
The General Offices, Steelworks Road/ Y Swyddfeydd Cyffredinol, Hol y Gwaith Dur,
Ebbw Vale/ Glynebwy
NP23 6AA

Extra Information/ Gwybodaeth Ychwanegol: Free parking available/ Lleoedd parcio are gael. Tea & Coffee provided/ Darperir te a choffi.

19eg Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar 'Canllaw cyflym i gymorth CITB are gyfer cyflogwyr' (cyfrwng y Saesneg)
Amser: 10:00 - 11:00

20fed Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar  'Canllaw cyflym i grantiau a chyllid CITB'(Cyfrwng y Saesneg)
Amser: 14:00 - 15:00

22ain Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar ‘Canllaw cyflym i gymorth CITB ar gyfer cyflogwyr’ (cyfrwng y Gymraeg)

Amser: 10:00 - 11:00

26ain Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar 'Canllaw cyflym i grantiau a chyllid CITB' (cymrwng y Gymraeg)

Amser: 14:00 - 15:00

27ain Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar 'Canllaw cyflym i gymorth CITB ar gyfer cyflogwyr' (cymrwng y Saesneg)

Amser: 10:00 - 11:00

28ain Medi 2017 

Cofrestrwch yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Cynghorwyr Cymru
Math o ddigwyddiad: Gweminar 'Canllaw cyflym i grantiau a chyllid CITB (cymrwng y Saesneg)

Amser: 18:00 - 19:00

If you wish to contact your local Advisor directly - please see a list of all Advisors below: 

Sir Ddinbych a Gogledd Powys

Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

Pen-y-Bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a De Powys

Sir y Fflint a Wrecsam 

Ceredigion, Sir Benfro a Chaerfyrddin

Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen 

Caerdydd a Bro Morgannwg

De-ddwyrain Lloegr

8fed Awst 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Cams Hall Estate Golf Club,
Portchester Road,
Fareham.
PO16 8UP
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

9fed Awst 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Gwesty Marwell, Thompson Lane,
Colden Common,
Winchester,
SO21 1JY
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

22ain Awst 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr Katie Smith
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Holiday Inn Maidenhead – Windsor,
Manor Lane,
Maidenhead,
SL6 2RA
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi -canol bore
Bwffe poeth ac oer - cinio 

23ain Awst 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Holiday Inn Maidenhead – Windsor,
Manor Lane,
Maidenhead,
SL6 2RA
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

24ain Awst 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Shirley Ratcliffe
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Jurys Inn Brighton,
101 Stroudley Road,
Brighton, Sussex,
BN1 4DJ
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael yn agos at y lleoliad.
Te, coffi a bisgedi - canol bore. Bwffe poeth ac oer - cinio.

30ain Awst 2017 

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Canolfan Sgiliau The Whitehill & Bordon,
2 Hudson Road,
Bordon,
GU35 0GX
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

 

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Berkshire a Swydd Rydychen 

Coast to Capital & Enterprise M3 

Dorset ac Wiltshire 

Caergrawnt Fwyaf a Peterborough

Hertfordshire a Bucks

Solent

De-orllewin Lloegr

2il Awst 2017 

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
Marsham Court Hotel,
Russell Cotes Road,
East Cliff,
Bournemouth,
BH1 3AU
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

 

3ydd Awst 2017 

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: 
DoubleTree by Hilton Hotel Swindon,
Lydiard Fields,
Great Western Way,
Swindon,
SN5 8UZ
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio 

 

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Cernyw ac Ynysoedd Scilly

Calon y De Orllewin

Gorllewin Lloegr a Swydd Gaerloyw 

Dwyrain Lloegr

8fed Awst 2017 

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: Amy DenverJames Thomas
Math y digwyddiad: Gweithdy grantiau a chullid
Amser: 9:30 - 13:00
Lleoliad: 
Holiday inn,
Basildon,
SS14 3DG
Gwybodaeth ychwanegol: Parcio - £5 y dydd, darperir te, coffi a chinio

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Essex 

Kent

New Anglia

Dwyrain Canolbarth Lloegr

27 Gorffennaf, 2017  

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 

Math y digwyddiad:1:1
Amser: 7:00 - 9:00
Lleoliad: 
B&Q Trade Point, 
Ashfield, 
Gateway, 
NG17 4HW
Gwybodaeth Ychwanegol  Parcio am ddim. Darperir te/coffi am ddim.

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Derby, Swydd Derby, Nottingham a Swydd Nottingham 

Caerlyr a Leicestershire

Swydd Northampton

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Nid oes Digwyddiadau ar y gweill yn yr ardal hon.

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Gogledd-orllewin Lloegr

20fed Gorffennaf, 2017 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr:  

Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad
Village Hotel Liverpool,
Fallows Way,
Whiston,
Lerpwl
L35 1RZ
Gwybodaeth ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

03ydd Awst 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr:  
Math y digwyddiad:1:1

Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
Novotel, Worsley Brow, Worsley,
 Manceinion Fwyaf,
Teyrnas Unedig,
M28 2YA 
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

22ain Awst 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad:
Gwesty Mercure Haydock,
Penny Lane,
Saint Helens,
WA11 9SG

Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

06ed Medi 2017 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
Holiday Inn Bolton,
1 Higher Bridge Street,
Bolton,
BL1 2EW
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

 

13eg Medi 2017 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
Dunkenhalgh Hotel,
Blackburn Road,
Clayton-le-Moors,
BB5 5JP
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

26ain Medi 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad:
Tranmere Rovers Football Club,
Prenton Park, Prenton Road West,
Birkenhead,
Merseyside,
CH42 9PY
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

05ed Hydref 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: I'w gadarnhau
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

24ain Hydref 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad:
Ramada Plaza Southport,
Promenâd Southport,
Southport,
PR9 0DZ
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

1af Tachwedd 2017 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
The Life Centre, 235 Washway Road,
Sale,
Manceinion Fwyaf,
M33 4BP
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

 

15ed Tachwedd 2017 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
Holiday Inn Express Burnley,
55 Pendle Way,
Burnley,
BB12 0TJ
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

 

5ed Rhagfyr 2107 

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: 1:1
Amser: 9:00 - 10:30
Lleoliad: 
The Oldham Event Centre, Ger Hilbre Avenue,
Oldham,
Manceinion Fwyaf,
OL2 5BL
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio am ddim. Te/coffi a bisgedi am ddim.

 

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Chesire & Warrington 

Cumbria

Manceinion Fwyaf

Rhanbarth Dinas Lerpwl

Gorllewin Canolbarth Lloegr

28ain Gorffennaf, 2017

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Cyfarfod brecwast ar y cyd â Serco
Amser: 10:00 - 13:30
Lleoliad: Coventry (TBC)
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. Te, coffi a bisgedi - canol bore Bwffe poeth ac oer - cinio

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Black Country

Coventry ac Warwickshire

Birmingham Fwyaf a Solihull

Stoke on Trent a Swydd Stafford

Swydd Gaerwrangon

Llundain

26 Gorffennaf, 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr:  Fred TitteringtonDerek AgnewFatimah Sulaiman-Hon 

Math y digwyddiad: Briffiad Grantiau a Briffiad Cyllido
Amser: 10:00 - 12:00
Lleoliad: 
Canolfan Sgiliau Southwark Construction,
33 Heygate Street,
Llundain
SE17 1AZ
Gwybodaeth ychwanegol: Nid oes modd parcio wrth y ganolfan. Gorsaf drenau Elephant and Castle yw’r orsaf agosaf i’r ganolfan sgiliau Gofynnwch i gael eich cyfeirio at weithdy grantiau CITB wrth gyrraedd y fynedfa.

18fed-19fed Hydref 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: n/a
Math y digwyddiad: Wythnos Adeiladu Digidol [Digital Construction Week] 
Amser: 
9:30 - 18:00 (Hydref 18fed), 9:30 - 17:00 (Hydref 19fed)
Lleoliad: 
ExCel London, Royal Victoria Dock,
1 Western Gateway,
Llundain
E16 1XL
Gwybodaeth ychwanegol:
 Sut i gyrraedd y lleoliad

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Gogledd Llundain 

Gorllewin Llundain

Dwyrain Llundain

De Llundain

Swydd Gaerefrog a Humber

26ain Gorffennaf, 2017 

Archebwch le yma

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
 Math y digwyddiad: Gweithdy Cyllido
Amser: 8:00 - 11:00
Lleoliad: 
Canolfan Gynhadledda a Gwesty Neuadd Weetwood Halll,
Otley Road,
Leeds.
LS16 5PS
Gwybodaeth ychwanegol: Parcio, te/coffi, brechdanau bacwn a theisennau ar gael am ddim.

 

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Humber 

Rhanbarth Dinas Leeds

Rhanbarth Dinas Sheffield

Efrog a Gogledd Swydd Efrog a Dyffryn Tees

Yr Alban

9fed Awst 2017

Ymgynghorydd/ymgynghorwyr: 
Math y digwyddiad: Digwyddiad cefnogi cyflogwyr
Amser: 15:30 - 18:00
Lleoliad:
Room A214, D&A College,
Kingsway Campus,
Old Glamis Road,
Dundee,
DD3 8LE.
Gwybodaeth Ychwanegol: Parcio ar gael. 

Os hoffwch gysylltu â'ch Ymgynghorydd yn uniongyrchol - gwelwch restr o'r holl ymgynghorwyr isod:

Dumfries / Galloway / Gororau'r Alban  

Aberdeen (Dinas a Sir)/ Moray Shetlands 

Glasgow City / Dwyrain Swydd Dunbarton / Lanarkshire (Gogledd a De)

Highland/ Eilean Siar Orkneys

Lanarkshire (Gogledd a De)/ Falkirk

Glasgow City/ Renfrewshire/ East Renfrewshire 

Inverclyde Ayrshire (Gogledd, Dwyrain a De)

Argyll a Bute/ Gorllewin Stirling/ Dunbartonshire

Clackmannanshire/ Lothian(nau)/ Dinas Caergrawnt

Dundee/ Angus Perth/ Kinross/ Fife

Web design by S8080