Sut i gyflogi prentis

Canllaw fesul cam ar gyflogi prentis. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall prentisiaid helpu eich busnes chi, ewch i:Prentisiaethau CITB

Gweler hefyd ein fideo ni am sut i ddod yn brentis.

Sylwer nad yw'r Gwasanaeth Prentisiaeth Cenedlaethol ar gael yn yr Alban.

Fideo Sut i Hurio Prentis Adeiladu

Fideo isod

Quick Poll


Canllaw cyflym ar sut i gyflogi prentis

Mae'n hawdd cyflogi prentis ac rydyn ni yma i'ch rhoi chi ar ben ffordd trwy'r broses gyfan.

1. Y cam cyntaf yw cofrestru eich lle gwag ar-lein trwy lenwi'r ffurflen yn citb.co.uk/apprenticeships

Bydd angen rhyw 10 munud i wneud hyn ac nid yw'n golygu eich bod chi wedi ymrwymo i gyflogi prentis. Does dim angen i chi fod wedi eich cofrestru ar gyfer lefi i wneud cais. 

Os oes angen i chi gael help, gall Swyddog Prentisiaethau penodol eich tywys chi drwy'r broses gyfan. Cewch chi ddod o hyd i'ch swyddog Prentisiaethau lleol trwy ffonio 0344 994 4010.

2. Unwaith y byddwn ni wedi cael eich manylion chi, bydd un o Swyddogion Prentisiaethau CITB yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac yn hysbysebu eich lle gwag trwy wefan y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol. Gallwn ni gynnig arweiniad ar wefannau defnyddiol eraill i hysbysebu eich lle gwag.

Sylwer nad yw'r Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol ar gael yn yr Alban.

3. Gall Swyddog Prentisiethau ymweld â'ch cwmni chi er mwyn rhoi rhestr o ymgeiswyr addas i chi ddewis oddi wrthi, yn enwedig os nad ydych chi wedi recriwtio prentis o'r blaen.

4. Gallan nhw hefyd drefnu cyfweliadau a chefnogi'r broses gyfweld .  Os ydych chi am weld a yw rhywun yn iawn i chi cyn llofnodi ar gyfer y rhaglen brentisiaeth lawn, cewch chi gynnig lleoliad dros dro i unrhyw ymgeiswyr drwy ein Rhaglen Profi Adeiladu.

5. Rhown ni daliad o £200 i helpu gyda'r costau a does dim rhaid i chi gynnig prentisiaeth iddyn nhw os na theimlwch chi eu bod nhw'n addas.

6. Unwaith y byddwch chi wedi penderfynu pwy yr hoffech chi ei gyflogi, bydd Swyddog Prentisiaethau'n ymweld â chi, yn eich helpu chi i lenwi unrhyw waith papur a gwneud yn siŵr bod Gwiriadau Iechyd a Diogelwch wedi eu sefydlu i fodloni gofynion cyflogi prentis.  Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod cyn lleied o waith papur ag y bo modd.

7. Os ydych chi'n gymwys ar gyfer grantiau, bydd eich Swyddog Prentisiaethau yn rhoi gwybodaeth i chi am y modd y telir arian grant gwerth hyd at £10,000 am hyfforddiant.

 

Ewch i dudalen Prentisiaethau CITB   i gael rhagor o wybodaeth, neu i gofnodi eich lle gwag.

Web design by S8080