Achrediad Be Fair

Am faint o amser mae Achrediad yn aros yn ddilys??

Mae unrhyw Achrediad llwyddiannus yn aros yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd ac anogir ymgeiswyr i ddechrau'r broses adnewyddu oddeutu 6 mis cyn iddo ddod i ben. Gall y darparwr eich helpu i gael y mwyaf o'r fframwaith.

Darparwyr Trwyddedig Cymeradwy

Cymeradwyir Darparwyr Trwyddedig o Be Fair gan CITB i ddarparu gwasanaethau cymorth, cyfarwyddyd ac asesu i sefydliadau sy'n ceisio achrediad o'r fframwaith.

Os ydych yn ceisio Achrediad Be Fair, dewiswch o'r Darparwyr Trwyddedig Cymeradwy cyfredol isod:

See Things Cyf

Mae SEE Things yn datblygu a chyflenwi atebion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i'r sector amgylchedd adeiledig. Maent yn helpu busnesau i wella eu cymwysterau a chymwyseddau cyfrifoldeb cymdeithasol.

Bydd busnesau sy'n cofleidio ymagwedd gwelliant parhaus SEE Things yn gallu arddangos cydymffurfiad â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol) 2012.

0333 577 3247   
be.fair@seethings.co.uk