Digwyddiadau ar gyfer darparwyr hyfforddiant

Mae CITB yn cynnal digwyddiadau o bryd i'w gilydd ar gyfer darparwyr hyfforddiant a Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (ATOs). Y gweminarau, gweithdai a seminarau hyn yw eich cyfle i gael cymorth a chyngor uniongyrchol ar fod yn ATO.

Gwahoddir darparwyr hyfforddiant sy'n ystyried dod yn ATO CITB hefyd i gofrestru i fynychu un o'r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau 2019 - dyddiadau a lleoliadau