Rhestrau gwirio a ffurflenni

GA: Mynegai cyfreithiol a rheoli

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GA (1.29MB, Sip)
GA01 Polisi iechyd a diogelwch
GA02 Asesiad risg iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
GA03 Asesiad risg
GA04 Asesiad risg dychwelyd i'r gwaith
GA05 Asesiad risg mamau sy'n disgwyl
GA06 Asesiad risg personau ifanc
GA07 Asesiad risg diffyg ôl-gwblhau
GA08 Datganiad dull
GA09 Adolygiad datganiad dull
GA10 Asesiad risg ac adolygiad datganiad dull
GA11 Dalen friffio
GA12 Rhestr wirio hyfforddiant ymsefydlu
GA13 Rhestr wirio ymsefydlu safle
GA14 Rhestr wirio ffactorau dynol
GA15 Adroddiad iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
GA16 Adroddiad methiant agos neu ddysgu (Rhan 1)
GA17 Adroddiad methiant agos neu ddysgu (Rhan 2)
GA18 Archwiliad SHE prosiect wythnosol
GA19 Adroddiad damwain/digwyddiad
GA20 Adroddiad damwain
GA21 Adroddiad ymchwiliad damwain/digwyddiad (Rhan 1)
GA22 Adroddiad ymchwiliad damwain/digwyddiad (Rhan 2)
GA23 Datganiad tyst
GA24 Adroddiad ymweliad awdurdod gorfodi
GA25 Gwybodaeth cyn adeiladu
GA26 Cynllun cyfnod adeiladu
GA27 Ffeil iechyd a diogelwch
Lawrlwytho'r holl ffurflenni GA (1.29MB, Sip)
Yn ôl i'r brig

GB: Mynegai iechyd a lles

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GB (540KB, Sip)
GB01 Rhestr wirio diogelu croen
GB02 Rhestr wirio peryglon plwm
GB03 Asesiad risg paent sy'n cynnwys plwm
GB04 Cofnod gwyliadwriaeth iechyd plwm
GB05 
Holiadur cychwynnol ar gyfer sgrinio dirgryniad llaw-fraich
GB06 Rhestr wirio cynllun gweithredu rheoli COSHH [Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd]
GB07 Asesiad COSHH
GB08 Holiadur blynyddol ar gyfer sgrinio dirgryniad llaw-fraich
GB09 Holiadur monitro iechyd dirgryndod corff cyfan
GB10 Asesiad syndrom dirgryndod llaw-fraich
GB11 Rhestr wirio codi a chario
GB12 Asesiad codi a chario
Lawrlwytho'r holl ffurflenni GB (540KB, Sip)
Yn ôl i'r brig

GC: Mynegai diogelwch cyffredinol

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GC (910KB, Sip)
GC01: Rhestr wirio trefniadau safle
GC02: Rhestr wirio diogelwch tân 2017
GC03: Enghraifft o asesiad risgiau tân
GC04: Enghraifft o gynllun gweithredu diogelwch tân 2017
GC05: Rhestr wirio gwagio a dianc rhag tân
GC06: Rhestr wirio rheoli gwaith poeth
GC07: Trwydded gwaith poeth
GC08: Diogelwch trydanol – Rhestr wirio ynysu'n ddiogel
GC09: Enghraifft nodweddiadol o drwydded i weithio
GC10: Adroddiad archwilio PUWER [Provision and Use of Work Equipment Regulations]
GC11: Archwiliad offer symudol – Archwiliad a gwiriadaucyfnodol
GC12: Adroddiad derbyn ac archwilio offer adeiladu
GC13: Adroddiad derbyn ac archwilio MEWP [Mobile Elevated Work Platforms]
GC14: Cynllun codi
GC15: Atodlen godi
GC16: Trwydded craen safle i godi (Rhan 1)
GC17: Trwydded craen safle i godi (Rhan 2)
GC18: Adroddiad archwilio LOLER [Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations]
GC19: Cofrestr adroddiad archwilio offer ac ategolion codi
GC20: Asesiad risg pwynt gwaith 2017

GC21: Rhestr wirio gweithlu symudol 2017

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GC (910KB, Sip)

Yn ôl i'r brig

GD: Mynegai gweithgareddau risg uchel

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GD (1.4MB, Sip)
GD01: Rhestr wirio offer mynediad cyffredin
GD02: Rhestr wirio cynllunio sgaffaldiau a gweithgareddau gweithio ar uchder
GD03: Rhestr wirio archwilio
GD04: Tystysgrif drosglwyddo
GD05: Adroddiad archwilio sgaffaldiau
GD06: Rhestr wirio cadair badfeistr (cadair bosn)
GD07: Rhestr wirio crudau mynediad
GD08: Rhestr wirio gwregysau diogelwch, harneisiau a llinynnau
GD09: Rhestr wirio rhwydau diogelwch
GD10: Rhestr wirio gosod gwaith dur
GD11: Rhestr wirio cloddiadau
GD12: Trwydded i gloddio
GD13: Adroddiad archwilio cloddiad
GD14: Trwydded i weithio ar gyfarpar foltedd uchel
GD15: Rhestr wirio gwasanaethau tanddaearol ac uwchben
GD16: Rhestr wirio am waith mewn gofod cyfyng ben fynediad i bersonau
GD17: Rhestr wirio mynediad i ofod cyfyng heb gyfarpar anadlu
GD18: Rhestr wirio mynediad i ofod cyfyng gyda chyfarpar anadlu
GD19: Trwydded gofod cyfyng
GD20: Rhestr wirio RAMS mynediad i ofod cyfyng
GD21: Trwydded Mynediad/cyrchiad (cyfyngu cyrchiad)
GD22: Holiadur diogelwch sylweddau peryglus
GD23: Holiadur diogelwch LPG
Lawrlwytho'r holl ffurflenni GD (1.4MB, Sip)
Yn ôl i'r brig

GE: Mynegai'r Amgylchedd

Lawrlwytho'r holl ffurflenni GE (379KB, Sip)
GE01: Rhestr wirio effeithlonrwydd adnoddau a chyrchu cyfrifol
GE02: Rhestr wirio rheoli, storio a gwaredu gwastraff
GE03: Rhestr wirio ynni a thrafnidiaeth
GE04: Rhestr wirio rheoli dŵr ac atal llygredd
GE05: Rhestr wirio niwsans statudol
GE06: Rhestr wirio ecoleg
GE07: Rhestr wirio tir halogedig
GE08: 
Rhestr wirio archaeoleg a threftadaeth
GE09: 
Rhestr wirio systemau rheoli amgylchedd safle
GE10: Amcanion yr amgylchedd
Lawrlwytho'r holl ffurflenni GE (397KB, Sip)
Yn ôl i'r brig

GF: Mynegai gweithgareddau arbenigol

GF01: Rhestr wirio cymhwysedd gweithio ar y briffordd  
GF02: Gweithio dros neu ger dŵr 2017
Lawrlwytho'r holl ffurflenni GF (100KB, Sip)
Yn ôl i'r brig

Cyhoeddiadau eraill (GE 707)

Cofnod hyfforddi (56KB, PDF)
Yn ôl i'r brig