C: Diogelwch Cyffredinol 

C16: Cynllun a diogelwch safle


C16 Mae dogfen ganllaw'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Protecting the public: Your next move (HSG151) ar gael ar ei wefan. 
C16 Mae'r taflenni canlynol hefyd ar gael i'w lawrlwytho am ddim o wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:
C16 Protecting the public (Saesneg yn unig). 
C16 Keeping your site tidy (Saesneg yn unig). 
C16 Running a small construction site (Saesneg yn unig).
Yn ôl i'r brig

C17: Atal a Rheoli Tân

C17 Am wybodaeth bellach, cyfeiriwch at ganllawiau y AGID ar diogelwch tân ym maes adeiladu

C18: Diogelwch trydanol

C18 I gael rhagor o wybodaeth, gweler cyhoeddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Maintaining portable electrical equipment (HSG107)(Saesneg yn unig).

Yn ôl i'r brig

C19: Gwaith dros dro

C19 Mae'r Fforwm Gwaith Dros Dro yn cynnwys sawl sefydliad adeiladu ac yn rhoi arweiniad a gwybodaeth am waith dros dro. Mae wedi llunio nifer o gyhoeddiadau ar ystod o faterion cysylltiedig, gan gynnwys deddfwriaeth, dylunio ac adeiladu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Fforwm Gwaith Dros Dro.

C21: Diogelwch trafnidiaeth safle

C21 I gael rhagor o wybodaeth, gweler The safe use of vehicles on construction sites (HSG144) 
C21 a Protecting the public: your next move (HSG151) gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig).
Yn ôl i'r brig

C22: Gweithrediadau codi


C22 

Mae'r cyhoeddiadau ar gael i'w lawrlwytho am ddim o wefan y Gymdeithas Llogi Peiriannau Adeiladu.

Yn ôl i'r brig

C23. Cyfarpar Codi

C23,I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ganllaw'r Gymdeithas Llogi Peiriannau Adeiladu, Lifting operations in construction when using excavators (Saesneg yn unig).

C23 I gael rhagor o wybodaeth, gweler dogfen yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Rider-operated lift trucks: Operator training and safe use. Approved Code of Practice and guidance (Saesneg yn unig).
C23 Gweler hefyd y canllaw arfer da a gyhoeddwyd gan Grŵp Diogelwch Peiriannau'r Fforwm Adeiladau Strategol, Safe use of telehandlers in construction (Saesneg yn unig).