Gweithgareddau Decio Metal ac Weldio Stydiau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer maes galwedigaethol deciau metel a weldio stydiau.

Safonau

Am fwy o wybodaeth ynghlych Crefft adeiladu a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cysylltwch â,qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Lle mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS eu galwedigaethau.

Nid oes unhryw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn galluogi'r NOS i gael eu diwygio'n fwy cyflym er mwyn adlewyrchu'r ymarferion galwedigaethol presennol neu ddeddfwriaeth, fel y mae'r diwydiant yn eu gwneud yn ofynnol.

Nid oes unrhyw achosion IC ar hyn o bryd.

I newid y safonau - Dweud eich dweud 

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Strwythurau NVQ

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS ar sail y NOS, o le ffurfir y cymhwyster canlyniad cymhwysedd yn unol â'r broses Credyd a Lefelu.

RQS

Lefel 2 v1 (PDF, 21KB)

Strwythur NVQ

Lefel 2 NVQ Dip v1 (PDF, 21KB)

Dolenni perthynnol

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu Cymwysterau Cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer yr Alban fel cenedl.
  • Cymwysterau Cymru Rheolydd cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system cymwysterau yng Nghymru
  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â'r CITB fel Cyngor Sgiliau'r Sector Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon.
  • ‘Gofrestr’ o gymwysterau rheoledig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig