Facebook tracking pixel

Gweithrediadau Mynediad a Rigio

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Sgaffaldiau a sgaffaldiau ar y môr, Gwaith Simneiwr, Peirianneg rhoden fellt, Rigio: offer mynediad crog - Dros dro, Rigio: offer mynediad crog - Parhaol, Rigio rhwyd ddiogelwch, Rhwystro cwympiadau, Sgaffaldiau ar y môr, Systemau diogelu goleuo Archwilio a Phrofi.

Safonau

I gael gwybodaeth, neu PDFs, am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud  

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir / Strwythurau NVQ 

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

Noder: Mae'r PDFs are gael yn y Saesneg yn unig.

RQS

ROC

  • Diploma NVQ Lefel 2 v5 (PDF,  KB)
  • Diploma NVQ Lefel 3 v3 (PDF,  KB)

Ffurflenni TQT

Diploma NVQ lefel 2 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio v4 (PDF, 67KB)

Diploma NVQ lefel 3 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio v2 05/04/17 (PDF,62KB)

Dolenni cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig
Share