Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil

Mae'r gyfres hon yn cynnwys Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer maes galwedigaethol Gweithrediadau Adeiladu, Gwaith cynnal a chadw priffyrdd, Adeiladu ffyrdd.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk.

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau graddol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

010/13 COCES - Rheoli Priffyrdd - adroddiad cynnydd  (PDF, 128 KB)

019/13 COCES - Gwaith Cynnal a Chadw yn y Gaeaf - adroddiad cynnydd  (PDF, 13 KB)

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud  

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (RoC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar yr NOS a ddefnyddiwyd i lunio RoC y cymhwyster canlyniadau cymhwysedd yn unol â'r broses Credydu a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth am Gredydu a Lefelu a'r Rheolau Cyfuno

Dolenni cysylltiedig

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â SgiliauAdeiladu a Chyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC) fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon
  • Y 'Gofrestr'  o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig