Rendr Allanol

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â'r alwedigaeth hon.

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Strwythurau NVQ

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS ar sail y NOS, o le ffurfir y cymhwyster canlyniad cymhwysedd yn unol â'r broses Credyd a Lefelu.

RQS

Lefel 2 (PDF, 17KB)

Strwythurau NVQ

Diploma Lefel 2 (PDF, 16KB)

Safonau

Am wybodaeth ynghylch Crefft y diwydiant Adeiladu a NOS gweithredol, cysylltwch â standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Lle mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS eu galwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau Cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn galluogi'r NOS i gael eu diwygio'n fwy cyflym er mwyn adlewyrchu'r ymarferion galwedigaethol presennol neu ddeddfwriaeth, fel y mae'r diwydiant yn eu gwneud yn ofynnol.

Nid oes unrhyw achosion IC ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Dolenni perthynnol

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA)  Corff achredu a dyfarnu Cymwysterau Cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer yr Alban fel cenedl.
  • Cymwysterau Cymru Rheolydd cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system cymwysterau yng Nghymru
  • CITB Gogledd Iwerddon  (CITBNI) bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â'r CITB fel Cyngor Sgiliau'r Sector Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon.
  • Y‘Gofrestr’ o gymwysterau rheoledig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig