Galwedigaethau Concrid Arbenigol

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Lloriau in situ, Atgyweirio concrid, Concrid wedi'i chwistrellu, Concrid addurnol, Drilio a llifio concrid a Gwaith paratoi a phroffilio cefndirol.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Grŵp Ymarferwyr Lloriau In-situ - Pecyn Datblygu NOS 08/08/2013 (PDF, 788 KB)

Projects

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Prosiect 2013 Adolygiad o safonau'r gyfres hon - gweld yr adroddiad cynnydd (PDF, 80 KB)

Newidiadau graddol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw achosion newidiadau graddol ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (RoC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar yr NOS a ddefnyddiwyd i lunio RoC y cymhwyster canlyniadau cymhwysedd yn unol â'r broses Credydu a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth am Gredydu a Lefelu a'r Rheolau Cyfuno

RQS

 RoC