Galwedigaethau Gosod Arbenigol

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Systemau drysau, Systemau llinellau toeau, Amgaeadau wedi'u hinswleiddio, Defnyddio selyddion cymalau, Mannau prynu, Systemau storio diwydiannol.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau graddol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

012/13 VR222 wedi'i ychwanegu at RQS Galwedigaethau Gosod Arbenigol Lefel 3 - adroddiad cynnydd (PDF, 123 KB)

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (RoC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar yr NOS a ddefnyddiwyd i lunio RoC y cymhwyster canlyniadau cymhwysedd yn unol â'r broses Credydu a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth am Gredydu a Lefelu a'r Rheolau Cyfuno

RQS

RoC