Galwedigaethau Gwaith Is-strwythur

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Gweithrediadau tanategu, Adeiladu islawr, Diddosi strwythurol, Dad-ddyfrio, Angorau daear, Cryfhau pyst trawst blwch, Growtio cemegol a resin, Cynnal strwythurau a Gosod pilenni Nwy.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â 

Rhestr Termau diffiniadau  (PDF 122KB) ar gyfer ymyriadau symud, ehangu, ysgogi, bys i mewn a llawr i wal trwy garedigrwydd y Gymdeithas Llawr Resin 

Rhestr Termau diffiniad ar gyfer gwaith dros dro, a roddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig BS5975 (PDF, 59 KB)

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw achosion newidiadau cynyddrannol ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir (RQS) / Strwythurau NVQ 

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd

RQS

Strwythurau NVQ

Strwythurau TQT

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Gwaith Is-strwythur (Adeiladu) v5 17/05/17 (PDF, 150KB)

Dolenni Cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig