Galwedigaethau Pren

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â meysydd galwedigaethol Gwaith coed ar y safle, Gwaith asiedydd mainc, Gwaith dodrefnu siop ar y safle, Gwaith dodrefnu siop mainc, Gwaith saer olwynion, Fframiau pren strwythurol ysgafn, Gwaith coed pyst a thrawstiau strwythurol, Codi fframiau pren, Deciau pren a Chladin.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar gyfer yr alwedigaeth hon ar hyn o bryd.

Newidiadau graddol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Achos IC 014/12 QCF09B a QCF10B (QUA902) QUA 900 a QUB 900 - Adroddiad cynnydd (PDF, 172 KB)

Achos IC 009/13 Adolygiad o gymwysterau NVQ Adeiladu - adroddiad cynnydd (PDF, 75 KB)

Caiff achos IC 014/12 ac achos IC 009/13 eu cyfuno ag achos IC 016/13 isod

Achos IC 016/13 Dodrefnu siopau dileu RQS lefel 2 - adroddiad cynnydd (PDF, 76 KB)

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (RoC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar yr NOS a ddefnyddiwyd i lunio RoC y cymhwyster canlyniadau cymhwysedd yn unol â'r broses Credyd a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth am Gredydu a Lefelu a'r Rheolau Cyfuno

RQS

RoC

Dolenni cysylltiedig

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â SgiliauAdeiladu a Chyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC) fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon
  • Y 'Gofrestr' o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig