Gwasanaethau'r Gaeaf

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn y gyfres hon yn ymwneud â gwasanaethau'r gaeaf.

Safonau

Am wybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredwyr y Diwydiant Adeiladu cysylltwch â standards.qualifications@citb.co.uk 

COSVR608 v1 Gweithredu peiriannau, cyfarpar neu gerbydau er mwyn atal, clirio neu leihau effaith iâ neu eira (PDF, 268KB)

Prosiectau

Lle bo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol galwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol  (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw achosion newidiadau cynyddrannol ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir (RQS) / Strwythurau NVQ

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

RQS

Lefel 2 (PDF, 18 KB)

Strwythurau NVQ

Lefel 2 (PDF, 23 KB)

Dolenni cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon
  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig