Gweithrediadau Gosod Pyst

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Chynorthwy-ydd Gosod Pyst, Gweithredwr Rig Gosod Pyst a Gweithredwr Gosod Pyst Arbenigol (Pen-weithiwr Gosod Pyst, Gweithredwr Llaid, Gweithredwr Tremie).

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw newidiadau cynyddrannol ar hyn o bryd.

IC007/17 Cymhwyster Taflwr - gweler adroddiad cynnydd 

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Rhaglen hyfforddi Ffederasiwn Arbenigwyr Gosod Pyst (FPS)

Perchnogir adolygiad o’r Rhaglen Hyfforddi Gosod Pyst gan FPS ond fe’i hyrwyddir gan CITB.

Tasg 3003 Hyfforddiant Cynorthwy-ydd Gosod Pyst Sgalar 2016 (PDF, 70B)

Torrwr Tir Newydd

Gweler y dogfennau datblygu ar gyfer Safon Prentisiaeth Torrwr Tir Newydd mewn Gweithrediadau Gosod Pyst.

Manyleb Briff a Hyfforddiant Galwdigaethol Cyflogwr (PDF, 284KB)

Maes llafur bloc 280716(PDF, 275KB)

Amcanion Hyfforddi Cynorthwy-ydd Gosod Pyst 270716 (PDF, 766KB)

Safon Cynorthwy-ydd Gosod Pyst v23 12/07/16  (PDF, 188KB)

Amserlen Cyfweliad Proffesiynol Cynorthwy-ydd Gosod Pyst 07/07/16 (PDF, 233KB)

Pwynt Gorffen Cynllun Asesu Cynorthwy-ydd Gosod Pyst v16  Rhagfyr 2016 (PDF, 137KB)

Asesiad Pwynt Gorffen Prentisiaeth Cynorthwy-ydd Gosod Pyst

Prawf technegol – Ymarferol ar gyfer Rig Gosod Pyst 08/04/16 (PDF, 138KB)

Adroddiad cynnydd Torrwr Tir Newydd Gosod Pyst - gweler (PDF, 80KB)

Os oes gennych sylwadau neu arsylwadau ynghylch y dogfennau hyn defnyddiwch y ffurflen adborth Dweud Eich Dweud

I gael gwybodaeth bellach am y broses torrwr tir newydd gweler dogfen canllaw Llywodraeth EM wrth glicio ar y ddolen hon: Dogfennau canllaw torrwr tir newydd

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir (RQS) / Strwythurau NVQ 

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

RQS

Strwythurau NVQ

Ffurflen TQT

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Gosod Pyst v3 27/04/17 (PDF, 26KB)

Dolenni Cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig