Gweithrediadau Twnelu

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â’r llwybrau canlynol Glöwr sy'n gweithio â llaw; Glöwr Siafft; Glöwr sy'n gweithredu Peiriant Twnelu; Gweithredwr Peiriant Twnelu; Gweithredwr Cyfarpar Gwaredu Gwastraff; Gweithredwr Gwasanaethau Twnelu; Gweithredwr Trafnidiaeth Twnelu; Cydweithiwr Gosodwr Twneli neu Drydanwr Twnelu; Gweithredwr Twnelu Leinin Concrid Wedi'i Chwistrellu;  Gweithredwr Gosod Pibellau Tanddaearol neu Ficrodwnelu; Gweithredwr Peiriant Gwahanu.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â 

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Mae Adolygiad 2015 wedi ei gwblhau.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw achosion newidiadau cynyddrannol ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Torrwr Tir Newydd

Gweler y ddogfen datblygu ar gyfer Safon Torrwr Tir Newydd mewn Gweithrediadau Twnelu.

Os oes sylw neu arsylwadau gennych ynghylch y dogfennau hyn defnyddiwch y ffurflen adborth Dweud Eich Dweud.

I gael gwybodaeth bellach am y broses torrwr tir newydd gweler dogfen canllaw Llywodraeth EM wrth glicio ar y ddolen hon:  Trailblazer Guidance documents

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir / Strwythurau NVQ 

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

RQS

Strwythurau NVQ

Dolenni Cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig