Profion, Arolygon ac Archwiliadau trylwyr o Beiriannau, Peirianwaith, Cyfarpar neu Ategolion (Adeiladu)

Gall y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon gael eu defnyddio i ddatblygu cymwysterau sy'n galluogi peirianwyr, technegwyr, gweithredwyr a goruchwylwyr i gyfeirio at ddeddfwriaeth berthnasol, meysydd cyfrifoldeb, gweithdrefnau arolygu, dulliau arolygu, cofnodi arolygiadau, ardystiadau ac adroddiadau ar ddiffygion.

Safonau

Am wybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol sy'n ymwneud â meysydd crefft a gweithredau y diwydiant adeiladu cysylltwch â standards.qualifications@citb.co.uk

Y NOS yn y gyfres hon yw VR209v2; VR210v2; VR211v2; VR663v2 a VR668v2.

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i'r NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol cyfredol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

Nid oes unrhyw achosion IC ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir (RQS) / Strwythurau NVQ

 Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig

RQS

Lefel 3 (PDF, 21KB)

Strwythurau NVQ

Diploma NVQ Lefel 3 (PDF, 23KB)

Dolenni cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig