Systemau Mewnol

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â’r llwybrau canlynol: Gosod nenfydau; Gosod Parwydydd Dros Dro Modiwlar; Systemau Parwydydd Gweithiadwy; Pared Gwydr/Sgrin Fewnol;  Leinin Sych - Gosod; Leinin Sych – Byrddiwr; Leinin Sych - Gorffen, Lloriau Mynediad, Gosod Rhwystrau Ceudod; Gosod Lloriau Acwstig; Nenfwd Crog; Nenfydau Ymestyn

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Mae Adolygiad 2015 o Systemau Mewnol NOS nawr wedi’i gwblhau.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich Dweud

Strwythurau Cymwysterau a Argymhellir (RQS) / Strwythurau NVQ

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar y NOS a ddefnyddir i lunio’r cymhwyster canlyniadau cymhwysedd.

RQS

Strwythurau NVQ

Ffurflenni TQT

Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol v2 26/04/17 (PDF, 22KB)

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol  v3 05/04/17 (PDF, 30KB)

Dolenni cysylltiedig

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban

  • Rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â CITB fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon

  • Y ‘Gofrestr’ o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig