Dylunio Amgylchedd Adeiledig a Phractis Ymgynghori

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â Dylunio Amgylchedd Adeiledig a Phractis Ymgynghori.

Safonau

Am fwy o wybodaeth ynghlych Safonau Galwadigaethol Cenedlaethol Crefft, Gwaith, Technoleg a Goruchwylio neu Rheoli cysylltwch â standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Lle mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS ei alwedigaeth.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau cynyddrannol (IC)

Mae hyn yn galluogi'r NOS i gael eu diwygio yn fwy cyflym er mwyn adlewyrchu'r ymarfer galwedigaethol presennol neu ddeddfwriaeth fel y mae'r diwydiant yn ei gwneud yn ofynnol.

Nid oes achosion newidiadau cynyddrannol ar hyn o bryd.

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (ROC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS ar sail y NOS, o le ffurfir y ROC cymhwyster canlyniad cymhwysedd yn unol â'r broses Credyd a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth ynghylch Credyd a Lefelu a Rheolau Cyfuno

RQS

 

RoC

Diploma Lefel 7 (Saesneg yn unig) (PDF, 17KB)

Dolenni perthynnol

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) Corff achredu a dyfarnu Cymwysterau Cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS, yn benodol ar gyfer yr Alban fel cenedl.
  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI) bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â ConstructionSkills a'r Cyngor Diwydiant Adeiladu (CIC) fel Cyngor Sgiliau'r Sector Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon.
  • Y‘Gofrestr’ o gymwysterau rheoledig yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig