Cwrs Hyfforddi Ymwybyddiaeth Gyffredinol Gwaith Dros Dro (TWGATC)

Cynllunir y cwrs Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gyffredinol Gwaith Dros Dro i ddarparu hyfforddiant ar gyfer y rhai hynny sy'n ymwneud â'r broses waith dros dro ond nad ydynt yn ymgymryd â rôl y Cydgysylltydd neu Oruchwylydd Gwaith Dros Dro. Cynllunir y cwrs ar gyfer ymgeiswyr sydd â gwybodaeth gyfyng neu ddim gwybodaeth flaenorol o waith dros dro.

Cefnogir y cwrs gan nifer o sefydliadau: Temporary Works Forum [Fforwm Gwaith Dros Dro], CECA [Civil Engineering Contractors Association], UKCG [UK Contractors Group], HSE [Health and Safety Executive] a'r FMB [Federation of Master Builders]. Mae cefnogaeth y sefydliadau hyn yn golygu y gellir trosglwyddo'r cwrs o fewn y diwydiant.

Trosolwg

Nod y cwrs yw:

  • Cwmpasu'r hyn sy'n golygu gwaith dros dro, sut y'i defnyddir, ei bwysigrwydd diogelwch-hanfodol, problemau cyffredin ynghylch gwaith dros dro a'r broses reoli ar gyfer gwaith dros dro.
  • Diweddaru cynrychiolwyr ar y cyhoeddiadau diweddaraf a phroblemau ynghylch gwaith dros dro.

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I aros ag ardystiad yn y maes hwn, bydd angen ichi ailwneud y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein chwiliad lleoliad cwrs ganfod cwrs sy'n agos i chi.

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].

Chwilio am yr NCC [National Construction College]?

Mae tudalennau'r National Construction College [Coleg Cenedlaethol Adeiladu] (NCC) wedi symud i ran wahanol o'r wefan. Mynd at eu hafan.