Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle

Mae dau gwrs sy'n rhan o Site Safety Plus [Diogelwch Safle Plws] yn benodol ar gyfer rheolwyr safle:

  1. Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) [Site Management Safety Training Scheme]
  2. Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS-R) - Diweddaru

Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych yn ystyried, neu os oes gennych eisoes, gyfrifoldebau am gynllunio, trefnu, monitro, rheoli a gweinyddu grwpiau o staff e.e. rheolwr safle.

Trosolwg

Mae'n cwmpasu'r holl ddeddfwriaeth berthnasol yn effeithio ar weithio'n ddiogel yn y diwydiannau saernïo, adeiladu a pheirianneg sifil. Mae'n amlygu'r angen am asesiad risg yn y gweithle, gweithredu mesurau rheoli angenrheidiol a chyfathrebu digonol i gynnal diwylliant iechyd a diogelwch o fewn y gweithlu.

Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  • gweithredu'r holl ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol yn effeithio ar eich gwaith dyddiol
  • gweithredu cyfarwyddyd newydd ac arfer gorau'r diwydiant
  • datgan eich dyletswyddau a chyfrifoldebau ynghylch iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I ddal i fod yn ardystiedig yn y maes hwn, bydd angen ichi gymryd cwrs diweddaru cyn y dyddiad dod i ben ar eich tystysgrif, fel arall bydd angen ailgymryd yr holl gwrs.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS-R) - Diweddaru

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi pasio'r cwrs Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) o'r blaen, neu gwrs diweddaru wedyn.

Trosolwg

Mae'r cwrs diweddaru hwn yn sicrhau bod eich gwybodaeth iechyd a diogelwch yn gyfredol ac yn darparu trosolwg trwyadl o'r newidiadau deddfwriaethol a'u heffaith ar y gweithle Mae'n adeiladu ar y deunydd yn y cwrs gwreiddiol yn ogystal â chyflwyno pynciau newydd.

Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  • gweithredu'r holl ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol diweddaredig sy'n effeithio ar eich rôl reoli
  • gweithredu cyfarwyddyd newydd ac arfer gorau'r diwydiant
  • cyflawni'ch dyletswyddau a chyfrifoldebau ynghylch iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Chwiliad lleoliad cwrs

Bydd ein hofferyn lleoli Cwrs yn eich helpu i ganfod y cwrs cywir ar yr amser cywir yn agos i chi.