Cynllun Hyfforddi Goruchwylwyr Diogelwch Safle

Mae dau gwrs yn benodol ar gyfer goruchwylwyr safle:

 • Cynllun Hyfforddi Goruchwylwyr Diogelwch Safle (SSSTS)
 • Cynllun Hyfforddi Goruchwylwyr Diogelwch Safle [Diweddaru] (SSSTS-R) [Site Supervisor Safety Training Scheme Refresher]

Cynllun Hyfforddi Goruchwylwyr Diogelwch Safle (SSSTS) [Site Supervisor Safety Training Scheme]

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych yn ystyried, neu os oes gennych eisoes, gyfrifoldebau goruchwylio.

Trosolwg

Fe'i cymeradwyir gan y United Kingdom Contractors Group [Grŵp Contractwyr y Deyrnas Unedig] (UKCG) fel yr hyfforddiant safonol ar gyfer yr holl oruchwylwyr yn gweithio ar safleoedd UKCG ac yn darparu dealltwriaeth o faterion iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol. Mae'n amlygu cyfrifoldebau cyfreithiol a'r angen i hyrwyddo iechyd a diogelwch er mwyn goruchwylio'n effeithiol.

Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o:

 • gyfraith iechyd a diogelwch a sut mae'n gymwys i oruchwylwyr
 • eich cyfrifoldebau goruchwylio ynghylch rheoli diogelwch safle
 • asesiadau risg a'r angen am ddatganiadau dull
 • ymsefydliadau safle effeithiol, anerchiadau blwch offer a sesiynau briffio datganiad dull
 • monitro gweithgareddau safle'n effeithiol
 • ymyrraeth amserol pan nodir arfer gwael

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I ddal i fod yn ardystiedig yn y maes hwn, bydd angen ichi gymryd cwrs diweddaru cyn y dyddiad dod i ben ar eich tystysgrif, fel arall bydd angen ailgymryd yr holl gwrs.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Cynllun Hyfforddi Goruchwylwyr Diogelwch Safle [Diweddaru] (SSSTS-R) [Site Supervisor Safety Training Scheme Refresher]

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi pasio'r cwrs Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwylydd Safle (SMSTS) o'r blaen.

Trosolwg

Mae'r cwrs diweddaru hwn yn sicrhau bod eich gwybodaeth iechyd a diogelwch yn gyfredol, yn ogystal â darparu trosolwg trwyadl o'r newidiadau deddfwriaethol a'u heffaith ar y gweithle Mae'n adeiladu ar y deunydd yn y cwrs gwreiddiol.

Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu:

 • gweithredu'r holl ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol diweddaredig yn effeithio ar eich rôl oruchwylio
 • gweithredu cyfarwyddyd newydd ac arfer gorau'r diwydiant a effeithir gan newidiadau
 • cyflawni'ch cyfrifoldebau ynghylch iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r  Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].

Looking for the NCC?

The National Construction College (NCC) pages have moved to a different part of the website.  Go to their homepage.

Chwiliad lleoliad cwrs

Bydd ein hofferyn lleoli Cwrs yn eich helpu i ganfod y cwrs cywir ar yr amser cywir yn agos i chi