Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle (SEATS)

Datblygwyd y cwrs undydd hwn ar gyfer goruchwylwyr/rheolwyr safle adeiladu gyda'r bwriad o gynnig cyflwyniad i faterion amgylcheddol ar safleoedd adeiladu i'w ymgeiswyr.

Trosolwg

Fe'i cynllunir i ddiwallu'r wybodaeth amgylcheddol sylfaenol mae angen i'r gadwyn is-gontactio ei phrofi i gontractwyr mawr, ac mae'n cwmpasu'r agweddau amgylcheddol ar y prawf sgrîn gyffwrdd HS&E [Health, Safety & Environment] newydd. Bydd y cwrs yn sicrhau bod gwybodaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd yr ymgeiswyr yn gyfredol trwy roi trosolwg trwyadl o'r pwnc, deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau'r diwydiant.

Bydd yn eu galluogi i nodi, rheoli a lleihau effeithiau amgylcheddol eu gwaith a lle mae'n bosibl bydd yn nodi cyfleoedd gwella amgylcheddol.

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I aros ag ardystiad yn y maes hwn, bydd angen ichi ailwneud y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein chwiliad lleoliad cwrs i ganfod cwrs sy'n agos i chi.

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].