Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch (HSA)

Mae'r cwrs Site Safety Plus [Diogelwch Safle Plws] yn addas i chi os ydych yn ystyried, neu os ydych eisoes yn, gweithio o fewn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil.

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn amlygu peryglon posibl wrth weithio ar safle ac yn darparu cyngor ymarferol ar eich cadw'ch hunan a'ch cydweithwyr yn ddiogel. Mae'n cwmpasu'ch cyfrifoldebau unigol a chyfrifoldebau'ch cyflogwr, gan gynnwys beth allwch ei wneud os ydych yn ystyried bod iechyd a diogelwch unrhyw un yn cael eu peryglu.

Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o:

  • yr angen i atal damweiniau
  • cyfraith iechyd a diogelwch
  • sut mae'ch rôl yn ffitio i mewn i oruchwyliaeth a rheolaeth ar y safle
  • asesiadau risg a datganiadau dull
  • perfformio'n ddiogel a gofyn am gyngor
  • sut i hysbysu gweithredoedd anniogel er mwyn atal damwain

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I aros ag ardystiad yn y maes hwn, bydd angen ichi ailwneud y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Chwiliad lleoliad cwrs

Bydd ein hofferyn lleoli Cwrs yn eich helpu i ganfod y cwrs cywir ar yr amser cywir yn agos i chi

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].

Chwilio am yr NCC [National Construction College]?

The tudalennau'r National Construction College [Coleg Cenedlaethol Adeiladu] (NCC) wedi symud i ran wahaol o'r wefan. Mynd at eu hafan.