CSA 360°

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Cyflwyno CSA 360°

Mae Cskills Awards wedi bod yn gweithio'n galed i gyflwyno offeryn cyflenwi arloesol newydd ichi ar gyfer eich cyrsiau. Bydd CSA 360° yn cyflwyno amrediad o senarios 360° seiliedig ar adeiladu rhyngweithiol, modern a pherthnasol ichi i'w defnyddio wrth gyflenwi'r Gyfres Site Safety Plus o gyrsiau.

Mae chwe senario sy'n perthyn i bynciau poblogaidd o fewn y cyrsiau i'w defnyddio fel y dymunwch, am ddim. Bydd y senarios yn hygyrch trwy ein gwefan. 

Lawrlwythwch eich briff tiwtor (PDF, 82 KB)  er mwyn eich cynghori chi ar bopeth y mae angen i chi ei wybod am ddefnyddio'r senarios.

Cyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho'r ffeil.zip

Byddai'r tîm Site Safety Plus wrth eu bodd i gael unrhyw sylwadau neu adborth, e-bostiwch cskillsawards@citb.co.uk ac yn y pennyn pwnc hysbyswch Er Sylw - tîm datblygu Site Safety Plus.

Hoffai Cskills Awards gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Bowmer & Kirkland, Sainsburys CCC, Gweithwyr datblygiad Sainsburys Bicester a'r National Construction College am eu holl help a chymorth wrth wneud y senarios hyn.

Os ydych yn profi unrhyw broblemau gyda'r senarios hyn cysylltwch â'ch cydgysylltydd cwsmer ar 0344 994 4020.