Trosolwg o Site Safety Plus [SSP]

Mae Site Safety Plus (SSP) yn darparu cyfres o gyrsiau i'r diwydiant adeiladu ar gyfer ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch a datblygu gyrfa i helpu i gynnal gweithlu diogel.  

Cynllunir y cyrsiau hyn i roi'r sgiliau sydd eu hangen i bawb, o weithwyr i reolwyr uwch, i gynyddu trwy'r diwydiant. O gwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch (HSA), sydd hefyd yn cefnogi'r rhai sydd angen y wybodaeth i gael eu Cerdyn Llafurwr CSCS, am un diwrnod i'r Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) am bum niwrnod, mae ein cyrsiau'n sicrhau bod pawb yn elwa o'r hyfforddiant gorau oll.

Dylai darparwyr hyfforddiant sydd â diddordeb mewn cynnig SSP ddarllen y wybodaeth ddilynol: