Cronfa Prentisiaethau Arloesi CITB's

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig

Cyllid ar gyfer Prentisiaethau Arloesi o lefel uwch.

Mae hyfforddiant a diweddaru sgiliau yn rhan hanfodol o'n cefnogaeth i'r diwydiant

Mae ein Cronfa Prentisiaethau Arloesi newydd yn fesur pontio er mwyn cefnogi cyflogwyr sy'n arwain y buddsoddi mewn Prentisiaethau Arloesi o lefel uwch.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn cefnogi Arloeswyr lefel uwch (Lefelau 4-7) yn ariannol.  Serch hynny, o Fai 2016, bydd gan gyflogwyr cymwys a fydd yn ymgymryd ag Arloeswyr o lefel uwch y gallu i gyflwyno cais am gyllid gan CITB. Yn fwy na hynny, gall y ceisiadau hyn yn cael eu hôl-ddyddio i Medi 2015, yn unol â'r flwyddyn academaidd.

Nodwch, bwriad y Gronfa Prentisiaethau Arloesi yw i fod yn fesur pontio hyd nes y bydd manylion llawn cynlluniau'r Llywodraeth ynghylch cyllido prentisiaethau yn y dyfodol dod yn hysbys.

Ffurflen gais a thelerau ac amodau

Cliciwch i gyflwyno cais ar lein ar gyfer cyllid cefnogi Prentisiaethau Arloesi.

Cliciwch am fwy o wybodaeth ynghylch Telerau ac Amodau y cyllid hwn. 

Sarah Beale, Prif Weithredwr Dros Dro CITB

“Mae Prentisiaethau Arloesi yn gyfle gwych i gyflogwyr a'r diwydiant dod at ei gilydd er mwyn llywio sgiliau adeiladu gweithlu yfory."

“Mae'n gam cyntaf wych i helpu'r diwydiant recriwtio a chadw'r dalent gorau a mwyaf disglair er mwyn i ni allu gyrru gwelliant mewn perfformiad a sicrhau bod gan y diwydiant y sgiliau cywir i allu ffynnu.”

Dysgwch fwy

Cliciwch am fwy o wybodaeth ac arweiniad ar Brentisiaethau Arloesi

I gyflwyno cais ar-lein am ein cyllid cefnogi Prentisiaethau Arloesi, lawrlwythwch y Ffurflen gais Arloeswyr 

Cofiwch ymweld â'n gwefan yn rheolaidd er mwyn cael gwybod ynghylch y wybodaeth a datblygiadau diweddaraf.

Web design by S8080