Proses Gymorth Cymwysterau Galwedigaethol

Mae’r Cyngor Sgiliau Sector (CSS) ar gyfer y diwydiant adeiladu’n rhoi cymorth i gymwysterau galwedigaethol cysylltiedig â’r diwydiant adeiladu

Worker looking up

Mae CITB, sef y CSS ar gyfer y diwydiant adeiladu, yn sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol y diwydiant yn addas at y diben ac yn diwallu anghenion y sector. Mae angen i Sefydliadau Dyfarnu gyflwyno eu cynigion a gaiff eu hadolygu yn erbyn proses Cymorth Cymwysterau CITB i

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Yn yr Alban, mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban (SCQF) yn hyrwyddo dysgu gydol oes yn yr Alban. Drwy'r Fframwaith gallwch feithrin gwell dealltwriaeth o gymwysterau yn yr Alban a chynllunio eich llwybr dysgu yn y dyfodol.

  • Awdurdod Cymwysterau'r Alban  Corff achredu a dyfarnu cenedlaethol yn yr Alban ar gyfer cymwysterau sy'n deillio o NOS yn benodol ar gyfer pobl yr Alban.
  • Fel Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon, mae CITB NI, mewn partneriaeth â SgiliauAdeiladu, yn ffurfio Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon. Dysgwch fwy CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI)
Web design by S8080