Safonau a Chymwysterau - Ein gwaith yn 2016

Darllenwch y diweddaraf ar adolygiadau NOS ac achosion Newidiadau Cynyddrannol (IC) a dysgwch am unedau QCF a datblygiadau Rheolau Cyfuno

Os hoffech edrych ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ewch naill ai i wefan y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol  neu cysylltwch â ni wrth e-bostio

Ewch i'n Tudalen Dweud eich Dweud i wneud sylw am y gwaith datblygu presennol neu i rannu eich syniadau am feysydd galwedigaethol eraill ym maes adeiladu.

Adolygiadau Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) 2016

Mae’r Cyfresi canlynol o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar fin cael eu hadolygu yn 2016 drwy ymgynghori â Gweithgorau Cenedlaethol a Grwpiau Ymarferwyr o ledled y bedair gwlad gartref:

Cliciwch ar y teitl galwedigaethol i edrych ar y dudalen lle y lleolir y pecynnau datblygu a’r adroddiadau cynnydd unwaith y bydd yr adolygiadau’n cychwyn.

Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff Nad yw’n Beryglus 

Diogelwch Tân Goddefol (rhan o Wasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig)

Logisteg Safle

Galwedigaethau Gosod Arbenigol

Gwaith Saer Maen

Achosion Newid Cynyddrannol  Cyfredol  (IC) 2015/2016.

 Achos IC 08/15 Goruchwylio Gwaith Galwedigaethol – Adolygu VR214 i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar dudalen gwe Goruchwylio Gwaith Galwedigaethol

Achosion IC 2016

Achos IC 03/16 Cynnal a Chadw Peiriannau neu Beirianwaith Adeiladu – ymholiad yn ymwneud â gweithdai Safleoedd Adeiladu – i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar dudalen gwe Cynnal a Chadw Peiriannau neu Beirianwaith Adeiladu

Achos IC 14/16 Gorffeniadau Addurniadol a Pheintio Diwydiannol – yn ymwneud â safonau ar gyfer lliw-wyr briciau – i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar dudalen gwe Gorffeniadau Addurniadol a Pheintio Diwydiannol  

Achos IC 10/16 Inswleiddio a Thrin Adeiladau  – ymholiad ynghylch safonau ar gyfer glanhau ceudod - i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar dudalen gwe Inswleiddio a Thrin Adeiladau

Achos IC 15/16 Galwedigaethau Pren – ymholiad yn ymwneud â NVQ Lefel 3 a drysau dwbl – i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar dudalen gwe’r Galwedigaethau Pren

Achos IC 17/16 Llawr Terrazzo – ymholiad yn ymwneud â cherdyn galwedigaeth cysylltiedig â chymhwyster ac adeiladu – i gael gwybodaeth bellach edrychwch ar Alwedigaethau Concrid Arbenigol

Strwythurau ac unedau cymwysterau

Rhoddir strwythurau cymwysterau, unedau a chyfanswm  amser cymhwyso (TQT) i Fforwm Corff Dyfarnu’r Amgylchedd Adeiledig (BEABF) wrth iddynt gael eu datblygu.

Dylai unrhyw Sefydliad Dyfarnu nad ydynt yn aelodau o’r BEABF ac sy’n dymuno cynnig cymwysterau adeiladu ond am ymuno â’r BEABF gysylltu â ni ar standards.qualifications@citb.co.uk.

Web design by S8080