Facebook Pixel
Skip to content

Cwrs Hyfforddi Goruchwylydd Gwaith Dros Dro (TWSTC) [Temporary Works Supervisor Training Course]

Cynllunir y cwrs un diwrnod hwn i gynorthwyo'r rhai hynny ar safle sydd â chyfrifoldeb am oruchwylio gwaith dros dro.

Trosolwg

Mae'r cwrs yn mwynhau cefnogaeth nifer o sefydliadau: Temporary Works Forum [Fforwm Gwaith Dros Dro, CECA [Civil Engineering Contractors Association], UKCG [UK Contractors Group], HSE [Health and Safety Executive] a'r FMB [Federation of Master Builders]. Mae cefnogaeth y sefydliadau hyn yn golygu y gellir trosglwyddo'r cwrs o fewn y diwydiant.

Mae'r cwrs yn rhoi pwyslais drwyddi draw ar bwysigrwydd cyfathrebu, cydgysylltu, cydweithredu a chymhwysedd (y '4C'), rheoli risg, diogelwch a chysylltiadau busnes.
Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i'r Goruchwylydd Gwaith Dros Dro (TWS) [Temporary Works Supervisor]:

  • deall yr angen am a dyletswyddau Goruchwylydd Gwaith Dros Dro
  • deall rôl pobl eraill
  • cael gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o BS5975 ynghylch y rôl hon

Fel arfer mae gwaith dros dro'n ddiogelwch a busnes-hanfodol ac yn galw am oruchwylio gofalus. Dull derbyniol o gyflawni hyn yw trwy fabwysiadu'r broses reoli a amlinellir yn BS5975 sy'n cyflwyno'r Goruchwylydd Gwaith Dros Dro. Mae'r cwrs hwn yn esbonio'r rôl a'r cyd-destun rheoli cyffredinol mae'n sefyll ynddo. Gall risg uchel ddigwydd ar safleoedd bach heblaw am rai mwy, felly mae deall hanfodion rheoli risg ddiogelwch yn dda, fel y'i amlinellir yn BS5975, yn berthnasol ar gyfer prosiectau o bob maint.

Nid yw'r cwrs hwn yn gwrs ymwybyddiaeth gwaith dros dro. Mae'n ymwneud yn unig â'r broses o oruchwylio gwaith dros dro, a fynegir fel arfer trwy rôl y Goruchwylydd Gwaith Dros Dro. Nid yw presenoldeb ynddo'n rhoi cymhwysedd fel Goruchwylydd Gwaith Dros Dro; mae hwn yn dod o gymysgedd o addysg, hyfforddiant a phrofiad a dylid ei farnu gan unigolyn uwch priodol, y cyfeirir ato fel arfer fel yr Unigolyn Dynodedig (DI) [Designated Individual]. Ystyrir bod hyfforddiant yn elfen hanfodol o gymhwysedd Goruchwylydd Gwaith Dros Dro.

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I aros ag ardystiad yn y maes hwn, bydd angen ichi ailwneud y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein chwiliad lleoliad cwrs i ganfod cwrs sy'n agos i chi.

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].