Yn yr adran hon:

Yn CITB, rydym yn chwilio am bobl a all gyflwyno syniadau newydd a ffres i'r busnes. Yn gyfnewid am hynny, cewch y rhyddid i gael effaith wirioneddol ar ein llwyddiant wrth i chi gamu ymlaen yn eich gyrfa gyda ni, a hefyd edrych ymlaen at amrywiaeth gwych o wobrau a buddiannau.