Campysau'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol

Mae gan y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (CAC) wyth campws a chanolfannau hyfforddi ledled y DU, gan ddarparu'r hyfforddiant adeiladu sydd ei angen arnoch - pryd bynnag a ble bynnag rydych ei angen

Mae ein campysau'n darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf a arweinir gan y diwydiant mewn amgylcheddau gwirioneddol. Mae ein tîm o hyfforddwyr sy'n canolbwyntio ar y diwydiant yn arbenigo mewn hyfforddiant adeiladu hanfodol. 

 

Ein campysau

Mae gan y Coleg Adeiladu Cenedlaethol wyth campws a chanolfannau hyfforddi ledled y DU ac mae'n darparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Arwain a Rheoli a Chynaliadwyedd mewn mwy na 40 o leoliadau eraill ledled y wlad.

Rhoddir manylion cyswllt pob campws CAC isod:

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol Canol Lloegr gyda JCB

Ladyhole Lane
Ashbourne
Derbyshire
DE6 1LR

E-bost:                                                              Ffôn: 0121 459 8000
Archebwch y cwrs ar-lein

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol Dwyrain Lloegr

Bircham Newton
Kings Lynn
Norfolk
PE31 6RH

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i Goleg Adeiladu Cenedlaethol Dwyrain Lloegr(PDF, 84 KB)

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol Waltham Forest 

Hollydown Way
Leytonstone
E11 4DD

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps 

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i Ganolfan Hyfforddiant Adeiladu Coleg Adeiladu Cenedlaethol Waltham Forest  (PDF, 153 KB)

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol Canolbarth Lloegr

83 Lifford Lane
King's Norton
Birmingham
B30 3JH

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps 

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i Goleg Adeiladu Cenedlaethol Canolbarth Lloegr  (PDF, 233 KB)

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol yr Alban

4 Fountain Avenue 
Inchinnan Business Park
Inchinnan
Renfrewshire
PA4 9RQ

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i Goleg Adeiladu Cenedlaethol yr Alban  (PDF, 183 KB)

 

Coleg Adeiladu Cenedlaethol De Lloegr

Manor Road
Erith
Kent
DA8 2AD

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps 

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i Goleg Adeiladu Cenedlaethol De Lloegr  (PDF, 189 KB)

 

Academi Twnelu ac Adeiladu Tanddaearol - TUCA

Lugg Approach
Ilford
E12 5LN

Nid oes lleoedd parcio ar gael i hyfforddeion ar y safle

E-bost: ncc@citb.co.uk                                                                                                       Ffôn: 0344 994 4433
Archebwch y cwrs ar-lein

Google Maps

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau i'r Academi Twnelu ac Adeiladu Tanddaearol - TUCA  (PDF, 175 KB)

Mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn darparu'r hyfforddiant adeiladu sydd ei angen arnoch - pryd bynnag a ble bynnag y mae ei angen arnoch

people in a college environment