Cyrsiau cynnal a chadw peiriannau

Mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn cynnig cyrsiau ar
archwilio peiriannau, eu profi a'u cynnal a'u cadw. Mae ein
gweithdai cyfoes yn cynnwys yr holl adnoddau sydd eu
hangen ynghyd â phob math o gyfarpar confensiynol a
modern.
Dewiswch gwrs o'r amrywiaeth a restrir isod.

Cyrsiau profi, archwilio a chynnal a chadw peiriannau

Cyrsiau ar rannau trydanol a hydrolig peiriannau

Rydym hefyd yn cynnig y cyrsiau canlynol y gellir eu teilwra yn unol â'ch anghenion hyfforddi penodol – ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth:

  • Rhannau Trydanol Peiriannau (AC)
  • Rhannau Trydanol Peiriannau (DC)
  • Hydroleg Peiriannau
  • Hydroleg Drydanol

Gwyliwch ein fideo

Dysgwch fwy am hyfforddiant peiriannau a chyrsiau profi yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol: