Facebook tracking pixel

Profi ac Archwilio Peiriannau Safle

Cost: £685, ni chodir TAW
Hyd: 3 diwrnod
Lleoliadau: Norfolk, Yr Alban
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Cod y cwrs: DLM93 

Mae'r cwrs 3 ddiwrnod hwn yn eich hyfforddi i archwilio peiriannau safle. Byddwch yn dysgu am ddeddfwriaeth, cyfrifoldebau, gweithdrefnau archwilio a dulliau cofnodi.

Mae'n addas i bobl â chefndir ym maes peirianneg a sawl blwyddyn o brofiad ym maes cynnal a chadw peiriannau sydd am gael eu henwebu'n berson cymwys i archwilio peiriannau.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

 • Amlinelliad o PUWER
 • Amlinelliad o LOLER
 • Meysydd cyfrifoldeb
 • Archwilio cyfarpar mecanyddol
 • Archwilio cyfarpar hydrolig
 • Archwilio cyfarpar codi
 • Ymarferion archwilio
 • Cofnodi archwiliadau
 • Ardystio
 • Rhoi gwybod am ddiffygion

Addysgu ac asesu 

 • Addysgu: tiwtorialau yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau hyfforddi ymarferol
 • Asesu: cewch eich asesu a'ch arholi wrth i chi gynnal archwiliad llawn o beiriant

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad gorfodol

 • Cefndir perthnasol ym maes peirianneg
 • Sawl blwyddyn o brofiad ym maes cynnal a chadw peiriannau

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae'r grantiau canlynol ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol hefyd:

Share