Technegau Weldio

  • Ocsi/asetylen
  • Arc metel llaw (MMA)
  • Metel Inert/nwy gweithredol (MIG/MAG)
hexagon

Beth yw'r cwrs Technegau Weldio?

 

Bydd y cwrs tri diwrnod hwn gan y Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn meithrin eich dealltwriaeth o dechnegau weldio sylfaenol.

 

  • Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am adeiladu ar sgiliau cynnal a chadw sylfaenol.
  • Mae'n hynod berthnasol i'r rhai sy'n ymwneud ag atgyweirio peiriannau.
  • Dysgwch drwy diwtorialau ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol.

Hyd
Tri diwrnod 

 

Cost
£650

 

Lleoliad
CAC Dwyrain Lloegr

 

Archebwch nawr
Gweler y dyddiadau cwrs sydd ar gael ac archebwch ar-lein dyfynnwch god DML05 neu ffoniwch 0344 994 4433 am ragor o wybodaeth.

Rhaglen y Cwrs

Bydd y cwrs Technegau Weldio yn eich hyfforddi i wneud y canlynol:

 

  1. Defnyddio technegau weldio sylfaenol:
  • Ocsi/asetylen;
  • Arc metel llaw (MMA);
  • Metel Inert/nwy gweithredol (MIG/MAG).

 2.  Bod yn ymwybodol o fesurau diogelwch sy'n ymwneud â thechnoleg

 3.  Gwella arferion cynnal a chadw sylfaenol, yn enwedig rhai'n ymwneud ag atgyweirio cerbydau a chyfarpar peiriannau modern.

Gofynion mynediad

 

Gwaith
Mae'r cwrs wedi'i anelu at y rhai sydd am ddysgu technegau weldio sylfaenol.

Academaidd
Saesneg ysgrifenedig a llafar dda. I ddysgu mwy, ffoniwch 0344 994 4433

 

 Asesiad ac arholiadau

Cewch eich asesu drwy ymarferion a phrawf ysgrifenedig.

Adeiladu eich Gyrfa

Adeiladwch eich gyrfa gyda help y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (CAC), sef darparwr cyrsiau hyfforddiant adeiladu mwyaf Ewrop ac ymunwch â gweithlu proffesiynol medrus y DU.

Mae cyrsiau CAC yn darparu hyfforddiant arbenigol o ansawdd uchel, gydag achrediad CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu). Mae hyn yn sicrhau y bydd gennych y sgiliau iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.

Y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (CAC) yw'r darparwr hyfforddiant peiriannau mwyaf yn y DU, gyda chyfleusterau gweithdy o'r radd flaenaf a chwricwlwm cwrs cynhwysfawr, y gall rhywfaint ohono gael ei deilwra a'i gyflenwi ar eich safle.