Cwrs Profwr CPCS

Cost: £1,279, ni chodir TAW
Hyd: 5 diwrnod
Lleoliadau: Norfolk
Dyddiadau: Amrywiol
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn yn addas i hyfforddwyr neu weithredwyr profiadol iawn. Mae'n fan cychwyn delfrydol i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa ym maes profi o fewn y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu (CPCS).

Mae'r Cwrs Profwr ar gyfer pobl sydd am ennill Cerdyn Profwr CPCS er mwyn gallu cynnal profion Theori ac Ymarferol CPCS gyda Chanolfan Brofi CPCS.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Cynnwys y cwrs

 • Mae'r cwrs yn addysgu pobl am reolau cynllun CPCS a sut i gynnal profion theori ac ymarferol CPCS yn gywir
 • Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o dechnegau addysgu ac ymwybyddiaeth o'r prosesau dysgu a ddefnyddir gan brofwyr CPCS

Addysgu ac asesu 

 • Cewch eich asesu drwy gydol y cwrs ar ffurf profion theori ac ymarferol
 • 4 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o sesiynau theori ac ymarferol, gydag asesu parhaus
 • 1 diwrnod o asesiad terfynol

Y cymwysterau a gewch

 • Cerdyn Profwr CPCS ar ôl llwyddo yn y profion theori ac ymarferol

Gofynion mynediad

 • Y wybodaeth a'r profiad perthnasol
 • Bod wedi llwyddo ym mhrawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd CITB i Reolwyr ac Unigolion Proffesiynol (MAP) yn ystod y ddwy flynedd cyn dilyn y cwrs hwn
 • Bod wedi llwyddo ym Mhrawf Technegol Uwch (Theori ac Ymarferol) CPCS mewn un categori o leiaf
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf
 • Bod wedi dilyn y cwrs 5 diwrnod Rheoli a Chydgysylltu Peiriannau
 • Rhaid bod gennych hefyd ddealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 

Hyfforddiant pellach

Ewch i'r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Rheoli a Chydgysylltu Peiriannau.