Cymryd Rheolaeth: Trefnu Cerbydau

Cost: Ffoniwch am bris
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: DML91

Bydd y cwrs CITB hwn yn eich paratoi i gydnabod pwysigrwydd derbyn a gwasgaru cerbydau yn ddiogel ac yn effeithlon.

Byddwch yn dysgu sut i osgoi risgiau sylweddol ac yn ymarfer y signalau clir a manwl gywir y bydd angen i chi eu rhoi i gerbydau.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

  • Ystadegau ynglŷn â damweiniau
  • Deddfwriaeth
  • Rheoli cerbydau/cerddwyr

Addysgu ac asesu 

  • 1 diwrnod o hyfforddiant a ddarperir drwy gyfuniad o diwtorialau yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

Y cymwysterau a gewch

  • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion Mynediad Gorfodol

  • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 

Hyfforddiant pellach

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol hefyd: