Eco-weithredwr: Peiriannau Safle

Cost: £175, ni chodir TAW
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Swydd Derby, Norfolk
Dyddiadau: Amrywiol
Mandatory entry requirements: See Mandatory entry requirements below
Funding: See Grants and funding below
Course code: ECO1


Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithredwyr profiadol sydd am ennill cymhwyster ffurfiol.

Byddwch yn dysgu sut i arbed arian ar filiau tanwydd drwy ddeall a defnyddio nodweddion eich peiriannau, gan gynnwys gweithredu trafodwr telesgopig, peiriant turio 360°, peiriant turio 180° neu raw lwytho ag olwynion.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu'r canlynol: 

 • Sut i gydymffurfio â gofynion y gwneuthurwr yn unol â'r llawlyfr i weithredwyr, mathau eraill o ffynonellau gwybodaeth a rheoliadau a deddfwriaeth berthnasol
 • Sut i enwi ac esbonio diben prif gydrannau, gwneuthuriad, rheolyddion a therminoleg sylfaenol, meintiau a mathau o beiriannau (lle y bônt wedi'u hymgorffori o fewn cyrsiau llawn i ddechreuwyr)
 • Cyflawni'r holl archwiliadau rhedeg, cyn dechrau a gweithdrefnau cau i lawr, gosod a dadosod, yn unol â llawlyfr y gwneuthurwr
 • Ffactorau sefydlogrwydd pan fo'r peiriant wedi'i lwytho a heb ei lwytho
 • Ymgyfarwyddo â dyfeisiau diogelwch a deddfwriaeth gymwys
 • Paratoi a gweithredu peiriannau gan ddefnyddio'r holl ddyfeisiau eco a chwblhau tasgau penodedig yn y ffordd fwyaf cynhyrchiol
 • Ymwybyddiaeth o beryglon ar y safle gan gynnwys personél a mannau cyfyng, gan gynnwys peiriannau eraill ar y safle
 • Gosod a lleoli'r peiriant penodedig i gludo llwythi. Sicrhau bod y llwyth yn gywir ac yn ddiogel
 • Rhoi'r peiriant allan o wasanaeth

Addysgu ac asesu 

 • 1 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad gorfodol

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig
 • Mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i chi brofi cymhwysedd mewn rhai categorïau penodol hefyd

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 

Hyfforddiant pellach

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein cwrs Defnyddio Dyfeisiau Bachu Cyflym yn Ddiogel hefyd.