Facebook tracking pixel

Rholiwr Ffordd Reidio CPCS A31 (4 diwrnod)

Cost: £1,100, ni chodir TAW
Hyd: 4 diwrnod
Lleoliadau: Norfolk
Dyddiadau: Amrywiol 
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: DRW02

Mae'r cwrs 4 diwrnod hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad o weithredu rholiwr ffordd reidio, os o gwbl.

Ar ôl i chi basio’r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Gall gweithredwyr profiadol y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt ddilyn ein cwrs 2 ddiwrnod cywasgedig.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

 • Yr holl archwiliadau rhedeg, cyn cychwyn a gweithdrefnau cau i lawr
 • Gosod y rholiwr ar gyfer teithio
 • Ymwybyddiaeth o beryglon ar y safle
 • Gosod y rholiwr ar gyfer gwaith cywasgu
 • Rhoi'r rholiwr allan o wasanaeth
 • Adnabod mannau wedi'u cywasgu/heb eu cywasgu
 • Amodau a all beri i'r rholiwr fod yn ansefydlog
 • Gweithdrefnau diogelwch wrth weithio'n agos at ymylon heb ddim i'w cynnal
 • Gweithdrefnau llwytho a dadlwytho ar/oddi ar lori gludo

Addysgu ac asesu 

 • 3 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol
 • 1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Y cymwysterau a gewch

 • Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig (cerdyn coch) CPCS ar ôl llwyddo ym mhrofion technegol CPCS.
 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad gorfodol

 • CITB Health, safety and environment test needs to have been passed within the previous 23 months before the course start date.
 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Hyfforddiant pellach

Ar ôl cael profiad ar y safle, rhaid i chi gwblhau cymhwyster NVQ/SVQ lefel 2 o fewn dwy flynedd er mwyn ennill cerdyn gweithredwr cymwys (cerdyn glas) CPCS.

Share