Facebook tracking pixel

Craen Ymlusgo CPCS Cod A02 Ardystiad B (pob dyletswydd)

Bydd y cwrs hwn yn darparu'r hyfforddiant sylfaenol ac asesiad i'ch galluogi i weithredu a chynnal craeniau ymlusgo'n ddiogel

Beth yw cwrs Craen Ymlusgo CPCS Cod A02?

 

 • Nid oes angen unrhyw hyfforddiant ffurfiol blaenorol
 • Dysgwch drwy diwtorialau yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol
 • Gweithiwch tuag at gerdyn Gweithredwr Hyfforddedig Coch Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu (CPCS)

Hyd
Wyth diwrnod (hyfforddiant llawn yn unig)

 

Cost
£2,290

 

Cost pecyn
Hyfforddiant llawn a phrawf, ffoniwch i archebu £2,740

 

Lleoliad
Lleoliadau ledled y DU

 

Archebwch nawr
Gweler y dyddiadau cwrs sydd ar gael ac archebwch ar-lein dyfynnwch god DCW01TR neu ffoniwch 0344 994 4433 am ragor o wybodaeth.

Rhaglen y Cwrs

Bydd cwrs Craen Ymlusgo CPCS Cod A02 yn eich hyfforddi i wneud y canlynol:

 

 1. Gweithredu'r craen yn ddiogel ac yn gynhyrchiol
 2. Ymateb i arwyddion craen cydnabyddedig yn gywir
 3. Lleoli'r craen yn gywir
 4. Addasu hyd y fraich a dyfeisiau diogelwch cysylltiedig
 5. Gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd a mân addasiadau
 6. Deall dangosyddion llwyth diogel a siartiau dyletswydd
 7. Deall natur sylfaenol unedau pŵer, systemau trawsyrru a systemau rheoli
 8. Rhaglennu dangosyddion llwyth diogel
 9. Deall effeithiau newid radiws ar arferion gweithio diogel
 10. Arsylwi'r rheoliadau statudol a'r Codau Ymarfer
 11. Nodi effaith sioclwytho ar gryfder strwythurol, sefydlogrwydd a dadleoliad dan lwyth
 12. Cydnabod egwyddorion taflu diogel a'r mathau o gadwyni, taflwyr a chyfarpar codi ynghyd â'u capasiti.

Gofynion mynediad

 

Gwaith

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer darpar weithredwyr a gweithredwyr presennol nad ydynt wedi cael unrhyw gyfarwyddyd ffurfiol a'r rhai sydd am fireinio eu sgiliau.

 

Academaidd
Saesneg ysgrifenedig a llafar dda. I ddysgu mwy, ffoniwch 0344 994 4433

 

Asesiad ac arholiadau

Bydd yr asesiad yn cynnwys profion theori ac ymarferol.

 

Cymwysterau/ardystiad

Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig Coch CPCS (ar ôl cwblhau Profion Technegol CPCS yn llwyddiannus).

Adeiladu eich sgiliau

Mae hyfforddiant pellach yn cynnwys NVQ Lefel 2, sy'n arwain at:

Adeiladu eich Gyrfa

Adeiladwch eich gyrfa gyda help y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (CAC), sef darparwr cyrsiau hyfforddiant adeiladu mwyaf Ewrop ac ymunwch â gweithlu proffesiynol medrus y DU.

Mae cyrsiau CAC yn darparu hyfforddiant arbenigol o ansawdd uchel, gydag achrediad CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu). Mae hyn yn sicrhau y bydd gennych y sgiliau iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.

Gyda chyrsiau sy'n addas ar gyfer pob lefel, mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn cynnig siop un stop ar gyfer hyfforddiant a phrofion Gweithrediadau Peiriannau, er mwyn eich galluogi i gael eich cerdyn CPCS a gweithio yn eich dewis faes.

Ni yw'r darparwr hyfforddiant peiriannau mwyaf yn y DU, gyda fflyd peiriannau £10 miliwn sy'n rhychwantu dros 220 erw. Er ein bod yn weithrediad mawr, mae ein cymhareb hyfforddwr-gweithredwr yn fach: mae gennym uchafswm o bedwar gweithredwr fesul hyfforddwr (wyth ar gyfer unigolion dynodedig) i sicrhau eich bod yn cael y sylw angenrheidiol. Ewch amdani: anelwch yn uwch. Hyfforddwch.

Share