Rôl Cyfarwyddwr o ran Iechyd a Diogelwch

Cost: O £159, ni chodir TAW
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: DRHS1

Mae'r cwrs undydd hwn ar gyfer cyfarwyddwyr cwmnïau.

Byddwch yn dysgu am y risgiau sy'n gysylltiedig â pheidio â chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch, ac yn ystyried sut mae penderfyniadau a wneir yn ystafell y bwrdd yn effeithio ar iechyd a diogelwch eich gweithlu.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Caiff y cwrs hwn ei gydnabod gan BuildUK ar gyfer yr holl gyfarwyddwyr sy'n gweithio ar safleoedd BuildUK.

Mae'n cwmpasu'r canlynol: 

 • Costau moesol a dynol a goblygiadau'r penderfyniadau a wneir yn ystafell y bwrdd
 • Goblygiadau economaidd amgylchedd gwaith anniogel
 • Cyfrifoldebau cyfreithiol mewn perthynas ag iechyd a diogelwch
 • Egwyddorion a phwysigrwydd y broses asesu risg
 • Caffael cymorth cymwys mewn perthynas ag iechyd a diogelwch a chyfyngiadau penodiad o'r fath
 • Adnoddau sylfaenol ar gyfer cyflwyno diwylliant iechyd a diogelwch rhagweithiol

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Asesu:

 • Bydd angen i chi fod yn bresennol drwy gydol yr wyth awr – gweler y gofynion presenoldeb ar gyfer Site Safety Plus
 • Prawf amlddewis

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif adnewyddadwy 5 mlynedd CITB Diogelwch ar y Safle a Mwy

Gofynion mynediad gorfodol:

 • Good understanding of spoken and written English. Please contact us if you have any concerns in this area.
 • A valid form of ID on the first day of the course, such as your passport or driving license. See accepted forms of ID for full list of acceptable ID.
 • If you do not meet the entry requirements, you are not eligible for the course and your booking will therefore be cancelled.

  Note: If your booking is cancelled more than 14 days before the course date, you will receive a full refund. If your booking is cancelled 7 to 14 days before the course date, you may get a 50% refund. Cancellations less than 7 days before the course date will not be funded.See our booking terms and conditions for full details.
 • By booking a course, you are agreeing to abide by our terms and conditions.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru: 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber: 0300 456 7908

Chwiliwch am gwrs Site Safety Plus Coleg Adeiladu Cenedlaethol lleoliad yn eich ardal chi

Contact us map serach and filter

Filter search

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.