Cwrs prentisiaeth cynnal a chadw peiriannau

Hyd: 3 blynedd
Strwythur: 25 wythnos o hyfforddiant yn ogystal â phrofiad mewn swydd 
LleoliadColeg Adeiladu Cenedlaethol Norfolk a'ch gweithle
Dyddiad
: Gweler Sut i wneud cais isod
Cyllid: Gweler Cyllid isod

Mae'r cwrs prentisiaeth hwn yn cwmpasu'r holl egwyddorion sylfaenol y bydd angen i chi eu dysgu er mwyn bod yn fecanydd peiriannau a gweithio fel rhan o dîm peirianneg cwmni peiriannau neu gwmni llogi peiriannau.

Byddwch yn dysgu sut i wasanaethu ac atgyweirio peiriannau a chyfarpar, gan gynnwys gosod rhannau newydd a gwirio a chalibro teclynnau. Byddwch yn astudio popeth o sgiliau peirianneg sylfaenol i'r datblygiadau technolegol diweddaraf ym maes electro-hydroleg a systemau rheoli cyfrifiadurol.

Gall mecanyddion peiriannau cymwysedig ennill rhwng £15,000 a £25,000 y flwyddyn.

Cynnwys y cwrs

 • Gosod gan ddefnyddio mainc/sgiliau peirianneg/lluniadau technegol
 • Deunyddiau a mesuriadau
 • Technegau a gweithdrefnau gwasanaethu
 • Trydan sylfaenol
 • Systemau brecio
 • Cyfarpar a gweithdrefnau codi
 • Tanwyddau/ireidiau/defnyddiau traul
 • Weldio/presyddu/sodro
 • Unedau pŵer CI ac SI a'r systemau cysylltiedig
 • Sgiliau TG/cyfathrebu
 • Unedau pŵer aml-silindr
 • Trawsyriannau
 • Hydroleg
 • Systemau llywio a chrogiant
 • Traciau/olwynion/teiars
 • Peiriannau ategol
 • Cywasgyddion, offer aer a niwmateg
 • Electro-hydroleg
 • Electroneg sylfaenol
 • Rheoli injans/rheoli â chyfrifiadur
 • Gweithdrefnau profi a diagnostig
 • Gweithdrefnau swyddogaethol a gweithredu
 • Systemau trydanol 23 AC
 • Profi diogelwch trydanol (PAT)

Byddwch hefyd yn meithrin cymhwysedd yn y canlynol:

 • Mathemateg
 • Saesneg
 • Cyfathrebu
 • Cyfrifoldebau a hawliau cyflogaeth
 • Iechyd a diogelwch
 • Ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol
 • Gweithrediadau codi unigolyn penodedig

Addysgu ac asesu

Blwyddyn 1:

 • 16 wythnos o hyfforddiant (mewn 4 bloc) 
 • Byddwch yn treulio'r cyfnodau rhwng yr hyfforddiant yn y coleg gyda'ch cyflogwr yn meithrin sgiliau a gwybodaeth seiliedig ar waith

Blwyddyn 2:

 • 9 wythnos o hyfforddiant (mewn 3 bloc)
 • Byddwch yn treulio'r cyfnodau rhwng yr hyfforddiant yn y coleg gyda'ch cyflogwr yn meithrin sgiliau a gwybodaeth seiliedig ar waith

Y cymwysterau a gewch

 • Diploma NVQ Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Peiriannau
 • Sgiliau gweithredol lefel 1
 • Cyfrifoldebau a hawliau cyflogaeth
 • Sgiliau dysgu a meddwl personol

Gofynion mynediad

Academaidd

Y cymwysterau a argymhellir yw pedwar TGAU (gradd D neu uwch).

Er mwyn ein helpu i asesu pa mor addas ydych chi ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cwblhau ymarfer dysgu sgiliau, a mynd i'r coleg i sefyll rhagor o brofion o bosibl
 • cwblhau holiadur a chymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol

Personol

 • Llygad craff a chywir
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau cyfrifiadurol
 • Ffitrwydd corfforol
 • Y gallu i weithio o uchder
 • Cymhwysedd technegol

Cost

Byddwch yn cael eich talu wrth i chi ddysgu.

Cyllid

Mae'r grantiau canlynol ar gael gan CITB er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu prentisiaid ar y cwrs hwn:

Os nad ydych wedi gwneud cais i fod yn brentis eto, ewch i bConstructive er mwyn gweld a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Os gwnaethoch gais am eich prentisiaeth drwy'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, dim ond ymgeiswyr rhwng 16 a 18 oed nad ydynt wedi cael lle ar gynllun hyfforddi o'r blaen sy'n sicr o gael y cyllid llawn.

Sut i wneud cais

Ffoniwch 0300 456 5037 i gael gwybod dyddiadau'r cwrs a sut i wneud cais. 

Ar ôl y cwrs hwn

Gallwch gael eich asesu ar gyfer cymwysterau NVQ uwch yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol. Rydym yn rhoi manylion i'r holl hyfforddeion.