Facebook tracking pixel

Cwrs prentisiaeth sgaffaldio

Hyd: I'w gadarnhau
Strwythur: I'w gadarnhau
Lleoliad: I'w gadarnhau
Dyddiad: Gweler Sut i wneud cais isod
Cyllid: Gweler Cyllid isod

Mae'r cwrs prentisiaeth hwn ar gyfer pobl sydd am ennill cymhwyster academaidd ym maes sgaffaldio, gan ennill profiad proffesiynol ar yr un pryd.

Byddwch yn dysgu sut i godi a datgysylltu sgaffaldiau ar gyfer prosiectau adeiladu.

Gall sgaffaldwyr cymwysedig ennill rhwng £17,000 a £26,000 y flwyddyn.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant ymarferol ar y canlynol:

 • Dehongli gwybodaeth
 • Amcangyfrif adnoddau
 • Dulliau adeiladu sylfaenol
 • Elfennau adeiladau

Addysgu ac asesu

I'w cadarnhau

Y cymwysterau a gewch

Diploma Adeiladu Lefel 2 mewn Sgaffaldio

 • Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio: Sgaffaldio 
 • Cerdyn Cofrestru Cynllun Cofnodi Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu (CISRS)
 •  Sgiliau Gweithredol Lefel 1
 • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth 
 •  Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol
 • Gallwch hefyd ennill cymwysterau gwerth ychwanegol mewn cymorth cyntaf ac iechyd a diogelwch, yn ogystal â phynciau eraill sy'n benodol i'r diwydiant

Gofynion mynediad

Academaidd

Dim gofynion ffurfiol, ond mae'n ddefnyddiol meddu ar gymwysterau TGAU, graddau A*–C mewn Saesneg a mathemateg.

Er mwyn ein helpu i asesu pa mor addas ydych chi ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cwblhau ymarfer dysgu sgiliau, a mynd i'r coleg i sefyll rhagor o brofion o bosibl

Personol

 • Sgiliau ymarferol
 • Ffitrwydd corfforol
 • Datrys problemau
 • Y gallu i weithio o uchder
 • Yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd
 • Gwaith tîm

Cost

Byddwch yn cael eich talu wrth i chi ddysgu.

Cyllid

Mae'r grantiau canlynol ar gael gan CITB er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu prentisiaid ar y cwrs hwn:

Os nad ydych wedi gwneud cais i fod yn brentis eto, ewch i bConstructive er mwyn gweld a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Os gwnaethoch gais am eich prentisiaeth drwy'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, dim ond ymgeiswyr rhwng 16 a 18 oed nad ydynt wedi cael lle ar gynllun hyfforddi o'r blaen sy'n sicr o gael y cyllid llawn.

Sut i wneud cais

Ffoniwch 0300 456 5037 i gael gwybod dyddiadau'r cwrs a sut i wneud cais.

Ar ôl y cwrs hwn

Gallwch gael eich asesu ar gyfer cymwysterau NVQ uwch yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol. Rydym yn rhoi manylion i'r holl hyfforddeion.

Share