Cyrsiau rheoli a goruchwylio

Mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn cynnig cyrsiau rheoli
sydd wedi'u teilwra i anghenion y diwydiant adeiladu. Mae'r
cyrsiau wedi'u cynllunio i fod yn addas i bobl ag amserlen
waith brysur felly ni fyddwch byth oddi ar y safle am ormod
o amser.
Dewiswch gwrs o'r amrywiaeth a restrir isod.