Cyrsiau sgaffaldio a mynediad

Mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn ddarparwr hyfforddiant
sydd wedi'i achredu gan Gynllun Cofnodi Sgaffaldwyr y
Diwydiant Adeiladu (CISRS) a PASMA. Mae ein cyfleusterau
hyfforddiant sgaffaldio ymhlith y mwyaf a'r gorau yn y DU.
Dewiswch o'r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael, o lefel
sylfaenol i lefel uwch.