Gweithdy Asesu ar y Safle

Mae ein Gweithdy Asesu wedi'i gynllunio i baratoi gweithwyr adeiladu ar gyfer asesiad galwedigaethol

Coinstruction workers inspecting under a vehicle

Yn ystod diwrnod y Gweithdy Asesu ar y Safle cewch wybod am y gofynion o ran gwybodaeth, cyfnod sefydlu cymwysterau a chewch eich cyflwyno i'r broses o gadw dyddiadur safle.

Mae'r Gweithdy Asesu yn ddelfrydol ar gyfer:

 • Unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant ac sydd angen cerdyn CSCS
 • Unigolion sy'n gweithio'n well mewn amgylchedd ystafell ddosbarth mwy rheoledig
 • Y rhai â blynyddoedd o brofiad ond heb gymwysterau ffurfiol
 • Pobl sydd am weithio'n galed i baratoi ar gyfer y broses asesu

Sut y caiff y Gweithdy Asesu ei redeg?

Byddwch yn cwblhau dyddiadur safle wrth weithio ar safle er mwyn rhoi enghreifftiau o'r tasgau rydych yn eu cyflawni. Bydd angen i'ch cyflogwr ddilysu'r dyddiadur a chaiff ei ddefnyddio fel sail eich asesiad terfynol. 

Bydd aseswr o'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn cysylltu â chi i drafod y dyddiadur, cyn rhoi adborth i chi ar ddiwrnod y gweithdy. 

Gall ymgeiswyr ennill cymwysterau/ardystiad yn y galwedigaethau canlynol:

 • Galwedigaethau toi - BUFR, RST, RSC, ac ati
 • Sgaffaldiau (bydd angen asesiad ychwanegol er mwyn cael cerdyn CISRS)
 • Cynnal a Chadw a Gweithredu Peiriannau (bydd angen asesiad ychwanegol er mwyn cael cerdyn CPCS)
 • Adeiladu - draeniau, palmentydd, concrid, gwaith daear, gosod dur, priffyrdd ac ati
 • Galwedigaethau pren - gwaith coed ac asiedydd, ffurfweithio, dodrefnu siop ac ati
 • Galwedigaethau plastro - mewnol, leinin sych, adleolyddion (Gall fod galwedigaethau eraill ar gael, ffoniwch 0344 994 4433)

Gofynion mynediad a chymorth

Nid oes gofynion mynediad penodol. Ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio ar y safle o fewn eu galwedigaeth benodol a bydd angen ardystiad neu brawf cymhwysedd.

Bydd aseswyr o'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn anelu at eich paratoi'n llawn ar gyfer asesiad drwy eich helpu gyda'ch gofynion gwybodaeth, asesu eich cymhwysedd a helpu gyda'ch cais am gerdyn CSCS. 

Pan fyddwch wedi cael eich cerdyn gallwch ddechrau gweithio tuag at y lefel cymhwyster nesaf, neu hyd yn oed rôl oruchwylio neu reoli. 

 • Cost - Ffi ddangosol £699
 • Hyd - Un diwrnod
 • Lleoliadau - Ledled y DU, ar eich safle
 • Archebwch nawr - Ffoniwch 0344 994 4433 

Cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch

Cysylltwch â'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol heddiw ar 0344 994 4433.

Neu, gallwch lawrlwytho ein rhaglen cyrsiau ddiweddaraf:

Rhaglen cyrsiau 2013 y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (PDF, 5.24 MB)